బలరాం-5

బలరాం-5 వాళ్ళతో కలిసి టి వి చూస్తుంధీ కానీ శ్రీలక్ష్మి మనసంతా బలరాం మీదనే ఉంది.మందు మత్తు లో ఎం చేస్తున్నాడో అర్ధం కావటం లేదు కాబోలు బలరాం కి.లేకపోతె శ్రీలక్ష్మి నోరు ఎట్టటానికి ఒప్పుకోదు అలాంటిది ఈరోజు శ్రీలక్ష్మీచెప్పినట్లు జరుగుతున్నాయి.లోపల నుండి లతా అరుపులు ఆపకుండా వస్తున్నాయి.మొత్తం 5 గురు కలిసి దెంగుతుంటే లతా తట్టుకోలేక పెద్దగ అరుస్తుంది.ఇంతలో రంగ కి మల్లి మోడి వచ్చి శ్రీలక్ష్మి భుజం

Read Full Story »

బలరాం-6

బలరాం-6 శ్రీ లక్ష్మీ కళ్ళు అయితే మూసుకుంది కానీ నిద్ర పోలేదు.సంవత్సరం తర్వాత ఇంటికి వెళితే అది కూడా వేరే వాడి ఇంటిలో కాపురం చేసి వెళ్తే మొగుడు ఎలా చేస్తాడో అని ఆలోచిస్తూ ఉంది.కచ్చితం గా విలువ లేకుండా చేస్తాడని తెలిసి.రోజు మొగుడితో ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంది కాబట్టి తన్ని ఎంత లూకువ గా చేస్తున్నాడో మొగుడి మాటలలోనే అర్థం అవుతుంది శ్రీలక్ష్మి కి.అదీకాక ఈరోజు మధ్యాహ్నం మరి

Read Full Story »

బలరాం-8

బలరాం-8 టిఫిన్ ప్లేట్ లో పెట్టి శ్రీలక్ష్మి బలరాం దగ్గరకి వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చి తాను కూడా కిచెన్ లో ప్లేట్ లో పెట్టుకుని టిఫిన్ చేస్తోంది.బలరాం ఎదురుగా ఇంతవరకు శ్రీలక్ష్మి కూర్చుని తినలేదు.ఒక్కసారి బలరాం ని పరిక్షిద్దాం అని ప్లేట్ తీసుకుని వెళ్లి బలరాం పక్కన కూర్చుముది.ఆశ్చర్యం గా ఏమి అనకపోగా పక్కన కూర్చోగానే శ్రీలక్ష్మి భుజం.మీద చెయ్ వేసి దగ్గరకి లాక్కుని పూరి ఒక ముక్క తీసి

Read Full Story »

Degree Final Year Pori Tho Dengulata | Sex Stories In Telugu – సెక్స్ స్టోరీస్ ఇన్ తెలుగు

Degree Final Year Pori Tho Dengulata | Sex Stories In Telugu – సెక్స్ స్టోరీస్ ఇన్ తెలుగు Hiiii I am surya from vizag. I am tall and handsome. Vizag lo local ga unna aunties evaraina dating cheyali anukunte naa hangouts ki message cheyandi. Naa hangouts id: [email protected] ki message cheyandi. Inka

Read Full Story »