మా పక్క ఇంటి ఆంటీ – Telugu Kama Kathalu – Ma Pakka Inti Aunty

మా పక్క ఇంటి ఆంటీ – Telugu Kama Kathalu – Ma Pakka Inti Aunty

Telugu Kama Kathalu –

మా ఇంటి పక్క పొర్షన్ లొ ఒక కుటుంబం కొత్తగా అద్దెకి దిగారు ఆంటీ అంకుల్ వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక అమ్మయ్ ఒక అబ్బయ్. అమ్మయ్ ఇంటర్ లొ జాఇన్ అయిందంట అబ్బయ్ 9 క్లాస్ చదువు తున్నాడు అంకుల్ మిలట్రీ లొ జాబ్ చెస్తారంట ఈ విషయాలన్ని అమ్మ చెప్పింది ఈ గొలంతా నాకెందుకు నాకు ఎందుకు చెపుతున్నవ్ నన్ను చదువుకొనివ్వు అని చిరాకు పడ్డాను అమ్మ మీద నేను కాలేజి కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆంటీ బయట ఏదొ పని చెసుకుంటుంటే చుసాను చాలా చాలా అందంగా ఉంది మంచి కలర్ లొ బలే ఉంది అలా చుస్తూకాలేజికి వెళ్ళను. ఆ రొజు సాయంత్రం ఒకసారి మళ్ళి ఆంటి కనిపించింది నా కళ్ళతొ ఆంటి ఒల్లంతా

తడిమేసాను సళ్ళు ఈజిగా 36 ఉంటాయ్ నడుము చాలా సన్నగా ఉంది ఇంక కిందకి వస్తే పెద్ద గుద్ద వాఔ నిపిచే ఫిగర్ ఆంటీది ఇంత అందాన్ని ఇంట్లొ ఉంచి అంకుల్ ఎక్కడొ జాబ్ చెస్తున్నాడా వాడు నిజంగా వేస్ట్ ఫెలొ అనుకున్నాను రాత్రి అన్నం తినేటప్పుడు అమ్మని ఆంటి గురించి అడిగాను పొద్దున చెపుతుంటే చిరాకు పడ్డవ్ ఇప్పుడు నువ్వే అడుగుతున్నవ్ ఏంటి అంది అదేమి లేదమ్మ కాలేజి లొ ఈరొజు యక్జాం ఉంది దానికి చదువ్కుంటుంటే ఆ టైం లొ నువ్వు చెప్పవ్ అందుకే కొపం వచింది అన్నాను పొద్దున చెప్పిన విషయాలన్ని మళ్ళి చెప్పింది మరి అంకుల్ ఎప్పుడు వస్తారు అన్న ఆరు నీలలకి ఒకసారి వస్తారంట అంది అమ్మ సరే అమ్మ నాకు నిద్దర వస్తుంది నేను పడుకుంటాను అని నా రూం లొకి వెళ్ళి పడుకున్నాను నా కళ్ళు మూసినా తెరిచినా నా కళ్ళౌందు ఆంటి రూపమే కనిపిస్తుంది అప్పుడు డిసైడ్ అయ్య అంకుల్ ఆరు నెలలకి ఒకసారి వస్తాడంట ఏదొ ఒక రకంగా ఆంటిని లైన్ లొ పెడితే అంకుల్ వచే వరకూ కుమ్ముకొవచు అనుకున్నాను ఆ ఆలొచన రావడం తొనే నా సుల్ల రాడ్ లా ఐపొఇంది ఆటీ ని ఊహించుకుంటూ చెతి పని కానిచ్హాను ఆ తరవాత రొజు

ఆ తరవాత రొజు ఉదయమే అమ్మ నాన్న ఊరు వెళ్ళారు కొంచెం సేపటికి పక్కన ఆంటి వచ్చి నీకు ఏమన్న కావలంటే మొహమాటం లేకుండా అడుగు నేను ఏమి అనుకూను మీ అమ్మ వాళ్ళు వచేవరకు నిన్ను చుసుకూ మని నాకు చెప్పారు అంది అలాగే ఆంటి అన్నాను ఆంటి వాళ్ళ ఇంటిలొకి వెళ్ళింది నేను ఈరొజు కాలేజ్ మానేద్దం అని డిసైడ్ అయ్యను 9 కి ఆంటి వాళ్ళ అబ్బయి అమ్మయి స్కుల్ కి కాలేజ్ కి వెళ్ళరు ఆ టైం లొ ఆంటి నైటీ ఉంది నేను కుడా బయటే ఉన్నాను నన్ను చుసి నువ్వు కాలేజ్ కి వెళ్ళవా అంది కడుపు లొ నొప్పిగా ఉంది ఆంటి అందుకె వెళ్ళటం లేదు అన్నాను టి.వి చూస్తూ కుర్చున్నాను కొంచెం సేపటికి ఆంటి మళ్ళి మాఇంట్లొకి వచింది కడుపునొప్పి బాగా వస్తుందా కొంచమేనా అంది కొంచ్మే ఆంటి అన్నాను బొజనానికి బయటకి వెళ్ళకు మా ఇంట్లొ చేద్దువ్ గాని అంది మీకెందుకండీ స్రెమ అన్నను దీంట్లొ స్రెమ ఏముంది నాతొ పాటె నీకు కుడ వడుతాను అంది మీఇష్టం ఆంటి అన్నాను సరే నేను స్త్నానం చేసి వంటపని కానిస్తాను అంటూ వెనక్కి తిరిగింది అబ్బ ఆంటి గుద్ద నైటి లొపల నుండే నాకు పిచెకిస్తుంది పట్టుకుని పిసకాలి అనిపిస్తుంది కంట్రొల్ చేసుకున్న దీనిని గుడ్డలు లేకుండ చుడాలి అనుకున్నా అనుకొవడం తొనే నాకు ఒక ఆలొచన వచింది ఎలాగొ ఆంటి బాత్ కి వెళ్తుంది మాది వాళ్ళది బాత్ రూంస్ పక్క పక్కనే ఉంటాయ్ అక్కడనుండి ఎదైనా చాన్స్ వస్తుందేమొ అనుకున్నా వెంటనే నేను బాత్ రూం లొకి దూరాను కరంట్ పైప్ పెట్టడానికి మా బాత్ రూంస్ కి మద్యలొ హొల్ పెట్టారు అక్కడ నుండి చుసాను వాళ్ళ బాత్ రూం చక్కగా కనపడుతుంది ఆహ ఏమి చాన్స్ దొరికింది అని వైట్ చేస్తున్ననుకొంచెం సేపటికి ఆంటి బాత్ రూం కి వచింది నేను ఊపిరి బిగపట్టి చుస్తున్నాను వాళ్ళ బాత్రూం లొపలికి వెళ్ళి తలుపు గెడ పెట్టింది.

నేను అల్లనె కన్ను ఆర్పకుండా చుస్తున్నను వెంటనే నైటి జిప్ తీసి బుజాల మీదనుండి కిందకి తొసింది వావ్ ఆంటి లొపల ప్యంటి బ్రా వేసుకొలెదు నైటి కింద పడిన వెంటనే దానిని హ్యంగర్ మీద వెద్దం అని నేను చూస్తున్న వైపు తిరిగింది నా కంటికి ఆంటి ముందు వైపు మొత్తం కనపడింది నాకు ఒక్కసారే మైండ్ బ్లొక్ ఐనది ఆంటి తెల్లని పాల రాతి బొమ్మలా ఉంది సళ్ళు చాల పెద్దవి నెను 36 ఉంటాయి అనుకున్నను కాని ఇంకా పెద్దవే ఉంటాయి అవి చాలా స్టిఫ్ గా ఉన్నాయి ఎందుకు ఉండవు అంకుల్ ఎప్పుడొ ఆరు నెలలకి ఒకసారి చేయి వేస్తాడుకదా అనుకున్నాను ఇంకొంచెం కిందకి దిగితే ఆంటి బొడ్డు లోతు ఒక అంగుళం ఉండవచ్చు గుండ్రంగా చుడగానే నాలుక పెట్టి కెలకాలి అనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం కిందకి దిగితే అబ్బో అక్కడ ఒక అడివి ఉంది అంకుల్ లేడుగా దాని పని ఎవరూ చూస్తునట్టు లేరు అందుకే బాగా ఒత్తుగా పెరిగిన ఆతులు పూకు కనపడకుండా కప్పేసినాయి ఇంకా కిందకి వస్తే అబ్బ అబ్బా ఆ తొడలని చుస్తే మంచి కండ పట్టి తెల్లటి తెలుపు రంగులో మెరుస్తున్నాయి నేను ఇలా చూస్తూ ఉండగానే ఆంటి స్త్నానం చేయడం మొదలు పెట్టింది సొప్ తొ ఒల్లంతా రుద్దుతూ సళ్ళ దగ్గరకి వచింది వాటికి సొప్ పట్టించి రెందిటిని పట్టుకుని సుతారం గా నలుపుకుంటుంది అలా రుద్దేసరికి సళ్ళ ముచికలు గట్టి పడి ఆంటి చేతులకి గుచుతున్నాయి అప్పుడప్పుడు వాటిని కూడా నలిపి లాగి వదులుతుంది పక్క బాత్ రూం లొ ఆ సీన్ చుస్తుంటే నా సుల్ల లెగిసి బుసలు కొడుతుంది దానిని చెతితొ నలుపుకుంటు బొక్కలొనుండి చూస్తున్నాను ఆంటి సళ్ళు వదిలి పొత్తమీద సొప్ రాస్తుంది అలా రాస్తూ చుపుడు వేలు బొడ్డు లొ పెట్టి కెలుకుతుంది అయ్యబాబొయ్ ఇది మామొలుది కాదురొయ్ అనిపించింది ఇంకొచెం కిందకి వచ్చి అదివిలో చేయి పెట్టి ఆటులు పక్కకి జరిపి పూకు రెమ్మలు విడదీసింది అప్పుడు ఆంటి ఫూకు దర్సనం ఐనది నాకు గొల్లి కుడా బలేకనిపిస్తుంది వేళ్ళతొ అక్కడ అంతా కెలికి అల అలా పూకు బొక్క దగ్గరకి వెళ్ళి వేళ్ళని బొక్కలో తొసింది అలా కొంచెం సేపు ఉంచి బయటకి లొపలికి అడింఛడం మొదలు పేట్టింది ఆ సీన్ చూస్తుంటే నాకు పిచేక్కిపొయేలా ఉంది అల చాల సేపు ఊపి ఆగిపొఇంది అప్పుడు ఆంటి పూకు నుండి తెల్లటి రసం కారుతుంది అప్పటి వరకు పూకు లొ ఆడించిన చేతి వేళ్ళని ఆంటి నోట్లొ పెట్టుకుని చీకుతుంది అబ్బో ఇది చాలా గుల లంజలా ఉందే దీనిని ఎలా ఐనా కసి తీరా దెంగాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను అంతా కారిపొయకా స్త్నానం పూర్తి చేసి టవల్ సళ్ళ వరకు కట్టుకుని డోర్ ఒపెన్ చేసింది అది ఇంట్లొకి వెళ్ళిన కొంచం సేపటికి నేను బయటకి వచ్చి మా ఇంట్లొకి వెళ్ళాను నాకు కళ్ళు మూసినా తెరిచినా ఆంటి వేళ్ళ తో కొట్టుకునే సీనే కనపడుతుంది అల అల టైం ఒన్ ఐనది ఆంటి మాఇంట్లొకి వచింది నగ్నంగా వస్తుంది.

[IMG]
ఇదేంటి ఇంతడైరక్ట్ట్ గా వచేస్తుందిఅని ఒక్కసారి కళ్ళూ నులుముకుని చూసాను ఆంటి చీర కట్టుకుంది మరి నాకు ఎందుకు లా కనిపించింది బాత్ రూం ఎఫ్హెక్ట్ ఇంకా పొలేదన్నమాట అనుకున్నాను రా బొజనం చేద్దం అంది ఎందుకులే ఆంటీ అన్నాను ఏమి పర్లేదులే రా అని నా ఛేతిని పట్టుకుంది నాకు ఒక్కసారే కరంట్ షాక్ కొట్టినట్టు ఇనది ఏమైనది ఆంది ఆంటి ఏమిలేదు ఆంటీ పదండి అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను
ఆంటి నాకు అన్నం పెట్టింది తనుకూడ పెట్టుకుంది నాకు మాత్రం బాత్రూం సీనే కళ్ళముందు కదులుతూ ఉంది ఏంటి అలా ఉన్నవ్ అంది ఆంటి ఏమిలేదు అన్నను నీకు పొద్దున్నే చెప్పను కదా ఏమి మొహమాట పడకుండా అడగమని అంది అదేమిలేదాంటి అంకుల్ గురించి అడుగుదాం అనుకున్న మీరు ఏమన్న అనుకుంటారేమొ అని అన్నాన్ను దీనిలొ అనుకొవడానికి ఏమిఉంది ఆంకుల్ మిలటరీ లొ జాబ్ చేస్తారు అంది అక్కడికి మింలని తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు కదా అన్నాను అక్కడ వాతావర్ణం బాగొదంట చాలా చలిగా ఉంటుందంట అంది ఒహొ అలాగా అన్నను మరి ఆంకుల్ ఎప్పుడువస్తారు అన్నాను కుదిరితే ఆరు నెలలకి లేకపొతే సంవత్చ్రానికి వస్తారు అలా వచ్చి ఒక నెల ఉండి వెళ్ళి పొతారు అంది అంకుల్ వచ్చే వరకూ మీరు వైట్ చేస్తారన్నమాట అన్నను మరి అంతేగా అంది మీరు చాలా గ్రెట్ ఆంటి అంకుల్ లేకుండా మీరు ఒక్కళ్ళే ఫ్యమిలి ని నడుపుతున్నారు అన్నాను అదేంటి చిన్నా అంకుల్ ఇక్కడ లేకపొతే నాకు మీరంతాలేరా నాకు ఏదన్న కావలంటే నువ్వు చేయవా? అంది బలేవళ్ళాంటి ఎందుకు చేయను మీకు ఎలాంటి పని కావలన్న మొహమాటపడకుండా నన్ను అడగండి అది ఎంత కష్టమైనా మీకోసం చేస్తాను అన్నాను చాలా ట్యంక్స్ చిన్నా అంది మనలొ మనకి ఇవన్ని ఏంటి ఆంటి నేను మీసొంటవడిని అనుకోండి అన్నాను.కూరలన్ని బలేఉన్నయ్ ఆంటి మీలాగనే అన్నాను నాలాగానా అదేంటి అంది మీరు చాలా బాగుంటారు కదా అలానే మీకూరలు కూడా చాలా బాగున్నయి అన్నాను ఆంటి ఒక్కసారే నవ్వి నేను అంత బాగుంటానా అంది మీరు సూపర్ గా ఉంటారు అనేసా నేనేని అంత బాగొనులే చిన్నా నువ్వు మరీచెపుతున్నవ్ అంది యాహూ అని మనసులొ అనుకుని లైన్ లొకి వస్తుంది అనుకున్నాను ఎవరి అందం వారికి తెలియదు ఆంటీ వాళ్ళౌందున్న వాళ్ళకే తెలుస్తుంది నేను చెపుతున్ననుగా మీరు సూపర్ గా ఉంటారు అన్నను మళ్ళి ఆంటి కొంచెం సిగ్గుపడి చిన్నా నాకు సిగ్గేస్తుంది అంది నాదగ్గర సిగ్గేందుకు ఆంటి నేనేమన్న పరాయివడినా నేను మీవాడిని అని చెప్పాను కదా అని నొక్కి చెప్పను ఇంక చాలు ఆపరా బాబు నాకు ఏదోలా ఉంది అంది ఆంటి పిట్ట లైన్లొ పడుతుంది దీనిని ఇలాగే మాటల్లో పెట్టి మన పని కానిచ్చేయాలి అనుకున్నానుఅన్నం తినేసి మా ఇంత్లోకి వచేసాను కొంచెం సేపటికి ఆంటి వచ్చి చిన్న నీకు కంప్యుటర్ ఉంది కదా నాకు నేర్చుకోవాలని ఉంది నేర్పుతావా? మీరడిగితే కానంటానా ఆంటి రండి నేర్పుతాను అని నా రూంలొకి తీసుకుని వెళ్ళాను. మీకు ఏమన్న వచా అసలు ఏమి రాదా అన్నాను ఏమి రాదు నువ్వే నేర్పాలి అంది సరే అని నా కంప్యుటర్ చైర్ లొ కుర్చొమని సిస్టం ఆన్ చేసాను ఎలా ఆన్ చేయాలో చెప్పాను ఆన్ ఐనతర్వత మౌస్ ని ఆపరేట్ చేయమన్నాను ఆంటి కి కొత్తకదా సరిగ్గా చేయలేక పొతుంది నేను ఇదే కరక్ట్ టైం అని

ఆంటి చేయిని పట్టుకున్నాను బలే మెత్తగా ఉంది అలా పట్టుకునేటప్పుడు నేను పక్కన్ అనిలపడి ఆంటి మీదకు వంగాను దానితొ ఆంటి కుడి జబ్బకి నాగుండేలు తగిలాయ్ నా వొల్లంతా వేడెక్కిపొఇంది కింద ఫ్యంట్ లొ బుజ్జిగాడి లో కూడా కదలిక వచింది లొపల డ్రయర్ కూడ లేదు పైకి లేచిపొద్దెమొ అనుకున్నాను ఆంటి ని అల్లనే పట్టుకుని మౌస్ ఆపరేటింగ్ నేర్పాను ఆ టచింగ్లకు మావాడు లేచిపోయాడు ఇంక లాబం లేదని ఇప్పుడే వస్తాను అని బాత్రూం కి వెళ్ళి చేతి పని కానిచాను కడుకుని మళ్ళీ ఆంటి దగ్గరకి వెళ్ళాను కరక్ట్ గా మావాడి దగ్గర ఫ్యంట్ తడిచింది దానిని నేను చూసుకోలేదు ఆంటి చూసి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటుంది ఏంటి ఆంటి నవ్వుతున్నరు అన్నను ఏమిలేదులే అని మళ్ళి నవ్వుకుంటుంది ఏమైనది అని నేను ఒకసారి చూసుకున్నాను సరిగ్గ అక్కడ తడిచి ఉంది ఒహొ అది చూసి నవ్వుతుందా అంటే దీనికి నాది లేచి నేను బాత్రూం కి వేళ్ళానని అర్దం ఐనది అన్నమాట అనుకున్నాను మరి ఇంకెదుకు ఆలస్యం అని నిదానం గా స్తార్ట్ చేసానుకంప్యుటర్ లొ ఏదొ ఊపేన్ చేస్తున్నట్టు నటిస్తూ నా మొచేతితో ఆంటి సళ్ళను నొక్కుతున్నాను ఆంటి ఏమి అనటం లేదు అలా అని వెనక్కీ జరగడం లేదు ఒహొ దీనికి నాతొ కుమ్మించు కొవాలని ఉంది అన్న మాట ఇంక టైం వేస్ట్ చేయకుడదు అనుకుని నా చేతితొ ఇంకా గట్టిగా నొక్కుతున్నాను ఇస్స్ హా అంది అంటి ఏమైనది ఆంటి అన్నాను నీ మొచేతితొ ఇక్కడ నొక్కేస్తున్నవ్ అని తన సళ్ళు చూపించింది అయ్యో సొరి ఆంటి చూసుకొలేదు ఆంటి మీకు బాగా నొప్పి పుట్టి ఉంటాయ్ అందుకె అలా మూలిగారు అన్నను పర్లేదులే చిన్నా మరి అంత గట్టిగా పిసకలేదులే అంది నేను నొక్కను అంటే ఇది పిసికాను అంటుందేంటి అంటె దీని పూకు లో కూడా జిల మొదలైయిందన్న మాట అనుకుని సరే ఆంటి మీరు ఇది చూస్తూ ఉండండి ఇప్పుడే వస్తాను అన్నాను సరే అంది నేను మా ఫ్రిజ్ లొనుండి రెండు డ్రింక్స్ తీసుకుని వచ్చాను ఆంటికి ఇస్తూ కావలనే కరక్ట్ గా పూకు మీద పడే టట్టుగా వంచాను డ్రింక్ ఆంటి పూకు ఉన్న ప్లేస్ లొ ఒలిగింది అయయ్యో సారి ఆంటీ అంటూ ఆంటి చీర కుచ్చిళ్ళని రుద్దుతూ లొపలికి నొక్కుతున్నాను నా చేతిని ఆంటి పూకు మీదకి వెళ్ళే టట్టుగా నొక్కుతున్నాను నా వేళ్ళకి పూకు మీద ఆతులు తగులుతున్నాయ్ పర్లేదులే చిన్నా అంతుంది మీరు ఉండండి ఆంటి ఇదంతా తుడిచేస్తాను అని నేను నా వేళ్ళని ఇంకా లొపలికి పెట్టి పూ చీలికలొ నా వేళ్ళని ఆడిస్తున్నను ఆంటి చిన్నా హా హా ఇస్స్ అంటూ చిన్నగా ఈ అవకాసాన్ని వదల కూడదు అని నేను ఇంకా ఇంకా రెచ్చి పోతున్నాను ఆంటి మూలుగులు ఇంకా ఎక్కువ ఐనాయి తల పైకి ఎత్తి చూసాను ఆంటి కళ్ళు ముసుకుని ఏదో లొకాలలొ ఉంది నేను మెల్లగా చీర కుచ్చిళ్ళని లాగేసాను ఆంటి అద్దు చెప్పటం లేదు నా పంట పండింది అనుకుని నేను ప్రొసీడ్ ఐపోయాను చీర పక్కకి జరిపి లంగా ముడి విప్పటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అప్పుడు ఆంటి నాపనికి అడ్డు పడి వద్దు చిన్నా వద్దు అంటుంది నేను అదేమి పటించుకునే పరిస్తితి లొ లేను నాపని నేను చేసుకుని పోతున్నాను.

లంగా ముడి విప్పేసి దానిని కిందకి లాగి పూకు మీదడైరక్ట్గాచేయివేసాను ఆంటిఒక్కసారేఅదిరిపడింది నేను నా చేతితో పూకుని తడమడంమొడలుపెట్టేను ఊహాహూఅంటురకరకాలసౌండ్స్చెస్తుంది ఆంటిప్పుచీలికలోవేళ్ళతొఆడిస్తూ ఆంటిపుగొల్లిని పట్టుకునినొక్కేను ఆంటిఒక్కసారేఅదిరిపడింది అబ్బాఅనిగట్టిగామూలిగింది నేనుగొల్లినిమళ్ళిమళ్ళినొక్కేను ఆంటిఎగిరెగిరిపడుతూగట్టిగాఅరవడంమొదలుపెట్టింది నేనుఅలానేకొంచెంకిందకివెళ్ళీపూకుబొక్కలొవేలుతోసాను అక్కడఅప్పటికెతడితడిగాఉంది అబ్బోఅన్నటి కారిపోతుంది అనుకున్నను నావేలుపూర్తిగాపూకులోకినెట్టాను అక్కడచాలావేడిగాఉంది ఇంకొవేలునికూడపెట్టాను లూపలఅంతాజిగురుగాజారుతుంది నావేళ్ళనిలోపలికంట్టాపెట్టానుణేను అలాచేస్తుంటేఆంటికేకలుఫెట్టెస్తుంది నావేళ్ళనిఆదించడంమొదలుపెట్టను అల్లఅడిస్తూనాబొటనవేలుని పూగొల్లి మీదపెట్టికదుపుతున్నాను ఆంటిపిచ్చిపట్టినట్టూఅరుస్తుంది నాకుబయంవేసిఆపేసాను ఆంటిఒరేయ్ఆపకురాఆపకు ఇలానేనన్నుచంపేయ్అంటూకేకలువేస్తుంది నాకుబయంవేసిఆగిపొయాను ఎందుకుఆగావ్రాదావచినాపూకునికుళ్ళపొడిచెయ్రారా నేనుఇంకఆగలేనుఅంటుంది నేనువెంటనేఆంటినిఎత్తుకుని పక్కనేఉనామంచంమీదకితీసుకునివెళ్ళాను అప్పుడుమొదలైనది అసలుపని ఆల్రడిలంగాముడితీసేసానుకదా మంచంమీదకితీసుకునివెళ్ళేట్టప్పుడుఅదికిందపడిపొయింది ఆంటినిమంచంమీదపడుకొపెట్టితొడలనివిడదీసాను వావ్ఆంటిఆతులపూకుఇప్పుడునాకుచాలాక్లియర్గాకనిపిస్తుంది దానినిఅలాచూస్తుంటేనాకునోరుఊరిపొతుంది ఇంకఆలస్యంచేయకుండాప్పుకుమీదముద్దుపెట్టాను ఆంటిఒల్లుఒక్కసారేజలదరించింది ఏయ్చిన్నాచీఅక్కడనోరుపెడుతున్నావేంటిచీచీవదిలేయ్అంది ఆంటినేనుఅదేమివినకుండాపూకుపైనుండికిందకిముద్దులుపెడుతున్నను అలాచేస్తుంటేఆంటిమెలికలుతిరిగిపోతుంది నాచేతులతొఆంటిపంగఇంకావెడల్పుచేసాను పూకుచీలికకనిపించింది ఆతులనిపక్కకితప్పించినానాలుకనిపూచీలికమీదపెట్టాను ఆంటిఒక్కసారేఎగిరిపడింది నానాలుకసూదిగాచేసిపూచీలికలోపుడుస్తున్నను ఒరేయ్చిన్నాచంపేస్తున్నవ్రా అమ్మొఅమ్మొహహఇస్ఇస్అనికేకలుపెడుతుంది ఆంటినేనుఅల్లనేచేస్తూపూకుగొల్లిమీదనాలుకపెట్టికదిపాను ఆంటిఒరెయ్నన్నుచంపేస్తావా ఇవాళఏమిసుకాన్నిఇస్తున్నవురాఅక్కడేఇంకాపొడవరా నువ్వుకెలుకుతుంటేబలేఉందిఅబ్బాఇస్స్హోహా అంతుకేకలుపెడుతుంది నేనుదానిగొల్లిని నాపెదవులతొపట్టిచప్పరిస్తున్నను ఆంటిచేతులునాతలమీదవేసితనపూకుమీదకినొక్కెస్తుంది పూకులోనుండివచ్చేమదనవాసననాకుచాలాగాటుగావస్తుంది నామునిపంటితోపూగొల్లినికొరికానిఅమ్మో అనిఅరచింది ఆంటినేనుమళ్ళిఅలాగేకొరికాను ఒరెయ్ఇంకనేనుఆపుకోలేను నాకుఐపొతుందినాకుఐపొతుందిరాఅంటుపూబొక్కలొనుండిరసాన్నికార్చేసింది మగాళ్ళలాగాఆడవాళ్ళుకూడారసాన్నికారుస్తారనిఅప్పటివరకూనాకుతేలియదు ఆరసంఎలాఉంటుందోచూద్దాంఅనినాకేనుఅదిఉప్పగాచేదుగాఅదోరకంగాఉంది కానిచాలాబాగుందనిపించింది చీదానినికుడావదలవానువ్వుఇంకచాలువదలరాబాబోఅంది ఆంటిరసాన్నినాకుతుంటేదీనికిగులలెగుస్తుందిఅనిపించి పూకులోనుండిగుద్దమీదకికార్చినరసాన్నినేనుజుర్రుకొవడంమొదలుపెట్టను అల్లచేస్తున్నప్పుడుఅనుకూకుండానానాలుక ఆంటిగుద్దబొక్కదగ్గరతగిలింది అంతేఆంటికెవ్వుమనిరచిఎగిరిపడిందిఅబోదీఅనిగుద్దనికెలికితేదీనికిపిచెక్కిపొతుంది
ఈపనికూడాచేసేద్దంఅనుకుని
నానాలుకనిస్సుదిగాచేసిదనిగుద్దబొక్కదగ్గర
కెలకటంమొదలుపెట్టాను
ఆంటిపిచ్హిపట్టినదనిలాఅరుస్తూనాతలమీదచేతులువేసినా
మొకాన్నిదానిగుద్దమీదకినొక్కేసుకుంటుంది
నాకుఊపిరిఆదటంలేదుఐనావదలకుండాకెలుకుతూనేఉన్నాను
అల్లకొంచెంసేపుచేసినతర్వాత
ఆంటిఒరెయ్ఒరెయ్నాకుమళ్ళీఐపోతుందిరా
అమ్మోఅమ్మోహోహోఇస్స్స్అంటూబళుక్కునమళ్ళికార్చేసింది
ఆరసాన్నికూడాజుర్రేసుకునిపైకిలేచాను
నామూతిమొకంఅంతాఆంటిరసాలతోతడిచిపోఇంది
వెంటనేనన్నుఆంటితనమీదకిలాక్కునినాకులిప్కిస్ఇచింది
ఆటీఅలాముద్దుపెడుతుంటేనేనుఆంటిని గట్టిగాకౌగిలించుకున్నాను
మాఇద్దరిమద్యలొఆంటీసళ్ళునలిగిపొతున్నయి
అలాకొంచెంసేపుముద్దుపెట్టుకున్నాకా ఆంటీవదిలింది
అప్పుడునేనుఎలాఉందిఆంటీఅన్నను
స్వర్గంచూపించవ్నేనుపెద్దమనిషినిఐనతర్వాత
వెంటవెంటనేరెందుసార్లుకార్చుకోవడంమళ్ళీపూకునాకించుకోవడమూ
ఇదేమొదటిసారి నీదిఇంకపెట్టకుండానేరెండుసార్లుకర్పించావ్అంటేనువ్వుమామోలువాడివికాదు ఒరెయ్ఆపూకునాకడంఏంటిరాపూకుని అలానాకుతారనికూడనాకు తెలియదు అదొకకొత్తరుచిచూపించావ్అ లానాకుతుంటేనాకుమాటల్లోచెప్పలేనిసుకంవచింది ఇంతసుకాన్నిఇప్పటివరకూమిస్స్ఐపోయానోతెలిసింది ఒరెయ్గుద్దబొక్కదగ్గరనీనాలుకనిపెట్టవ్చూడూ అబ్బోఅబ్బొతలుచుకుంటేనేమల్లీకారీపొయేటట్టుఉంది ఏక్కడనేర్చుకున్నావురాఈపనులన్నీఎంతమందినిదెంగావురాఅంది

నేనుఆడదానిఒంటిమీదచేయివీసిందిఇదేఫస్ట్టైంఆంటీఅన్నాను నాకుఅబద్దలుఎందుకుచెపుతున్నవ్అందిఆంటి నేనుచెప్పేదినిజమేఆంటీనువ్వేనాఫస్ట్బోణివిఅన్నాను ఓరినీమరిఅంతలాఎలాచేసావ్రా పెళ్ళైనకాడనుండిమొగుడిపక్కలొపడుకున్నా నాకుఇప్పటివరకూ తెలియనిరుచులనిచూపించావ్నీకుఎలాతెలిసినయ్రా ఇవన్నిఅంది ఇంటర్నేట్లొబూతుకదలుచదివాను అందులోనేర్చుకున్నవేఇవన్నినీమీదప్రయోగించాను అన్నానుఅలాటివికూడాఉంటాయా నాకుతెలియనివిషయాలునీదగ్గరచాలానేర్చుకోవాలినేర్పుతావా? అందినేనునీవాడినిఅనిముందేచెఫ్ఫానుకదా అన్నానుపదఇథేకడుక్కునివచ్చినేర్పుదువుకానిపదాఅంది కడుక్కునివచ్హాం ఆంటిసళ్ళమీదటవల్కట్టుకుంది ఆంటీనిఅలానేచూస్తూఉన్నానుఏంటిఅలాచూస్తున్నావ్నాకుసిగేస్తుందిఅంది చూపించాల్సినవిఅన్నిచూపించిఇప్పుడుసిగ్గుపడుతున్నవ్ఏంటి నువ్వేకదానాకు తెలిసినవిఅన్నినేర్చుకుంటాను అన్నావుకదారా మరీనేర్పుతానుఅంటూటవల్లాగేసాను ఆంటినాముందునగ్నంగాఉంది అలాచూసేసరికినాసుల్లలేచిపోఇంది ఇంకఆగలేకవెంటనేఆంటీనికౌగిలించుకునిగట్టిగాబిగించాను అమ్మోనాకుఊపిరిఆడటంలేదుఅంది నాకౌగిలికొంచెంవదులుచేసిఆంటీమొకమంతాముద్దులుపెడుతున్నను అలాకొంచెంకిందకిదిగిమెదమీదనాలుకతోరాయడంస్తర్ట్చేసాను ఆంటీచిన్నగామూలగటంమొదలుపెట్టింది నేనుఅలామెడనునాకుతూఇంకొంచెంకిందకిదిగాను ఆంటిసళ్ళునానోటిముందుఉన్నాయ్వాటిమీదముద్దులుపెట్టి ముచికలనునోట్లోపెట్టుకున్నను ఆంటీఒరేయ్చీకరాచీకుహాఅంటూనాతలమీదచేతులువేసి సళ్ళమీదకినొక్కేస్తుంది నేనుముచికల్నిసప్పరించినామునిపంటితోకొరికాను ఆంటిఎఆఆఆఅ.. అంటూగట్టిగాఅరచింది ఏమైనదోతెలియకనేనువదిలేసాను ఏంటిరావదిలేసావ్కొరకరాఅల్లనేకొరుకునాబాయల్ని తినేయ్రానారంకుమొగుడాఅంది ఆమాటకినాకుకసెక్కిపోఇందివెంటనే రెండుసళ్ళమీదచేతులువేసినలపడంమొదలుపెట్టాను ఆంటీనోటితోగాలిపీల్చుకుంటుంది ఆసౌండ్స్నాకుక్లియర్గావినపడుతున్నయ్నేనుసళ్ళనిగట్టిగాపిసికేస్తున్నాను పిసికేకొద్దిఅంటీ సళ్ళు ఇంకానునుపుదేరిపోతున్నయ్నాచేతులకి ఎదురుతిరుగుతున్నాయ్నేనుఇంకాకసిగాపిసుకుతూముచికలునలుపుతున్నాను ఒరెయ్చిదిపెయ్రావాటినిపిండేయ్రాఅంటూకేకలుపెడుతుంది అలాకొంచెంసేపుపిసికికిందకివచాను అంటీబొడ్డువావ్గుంటబొడ్డుబలేసెక్సీగాఉందివెంటనేనేనునానాలుక దానిలొపెట్టిలొపలికిబయటకిఆడిస్తున్నాను ఆంటీమూలుగులుఇంకాఇంకాపెరిగిపోతున్నాయి అల్లబొడ్డునికెలుకుతూనేనాచేతితో ఆంటీపీఉకునిటచ్చేసాను పూకుఅంతాతడితడిగాతగిలింది దీనికిరసాలుమళ్ళీకారుతున్నట్టుఉన్నాయి ఈటైంలోనేదీనిప్పుకులోపెట్టలి అనుకునిఆంటీనిమంచంమీదపడుకోపెట్టీకాళ్ళూవెడల్పుచేసాను.

నాసుల్లఅప్ప్టికేరాడ్లాతయారైఉంది దానినిఆంటీపూకుదగ్గరపెట్టినాసుల్లగుండుతోఆంటీపూకుమీద ఆతులుపక్కకినెట్టిపూచీలికమీదరుద్దనుఆంటిమెలికలుతిరిగిపోతింది అలారుద్దిఅన్నసుల్లథొపూగొల్లినికదిపానుఆంటీఒకాసారేఎగిరిపడింది
పూబొక్కలొపెత్తడానికిట్రైచేస్తున్నాను కానిఅదివెళ్ళటంలేదుఅమ్ళ్ళిట్రైచేసానుఎమిలాబంలేదు ఎమిచెయాలొతెలియకఒక్కసారిఆలొచించానుచాలా లలొచూసినయాంగిల్గుర్తువచింది వెంటనేఆంటీమొకాళ్ళదగ్గరమదిచితొడలువెడల్పుచేసాను ఆంటిపూకుబాగతెరుచుకుందినేను ఆంటిమీదకివాలినాసుల్లనిపెట్టుకోఅన్నటీఅన్నాను అన్నటినాసుల్లనిపట్టుకునిపూబొక్కలొపెట్టింది వెంటనేఒక్కతోపుతోశాను పూకునిచీల్చుకుంటూలోపలికిదిగపడీడుగునతగిలింది ఇకాఆంటికెవ్వుమనిఅరచిచచ్చాను రోయ్అమ్మొతీసెయ్నావల్లకాదుతీసెయ్రాఅంటూకేకలుపెడుతుంది

నేను అదేమి పట్టించుకోకుండా నా సుల్లబయట వరకూ తీసి మళ్ళీ అదే స్పీడ్ తో లొపలికి పెట్టను ఆంటీ కేకలు పేట్టేస్తుంది నేణు అల్లనే లొపలికి బయటకి ఊపడం మోదలు పెట్టాను ఆంటీ కినొప్పి పొయి సుఖం మోదలైనట్టునుంది కేకలు తగ్గించి నాది తొయ్యటానికి అనువుగా తన కాళ్ళూ నా నడుం మీద లంకే వేసింది నా ఊపుడుకుఅనువుగా సర్దుకుంది నా సుల్లకి ఆంటీ రసాలు బాగా పట్టి ఇంకా ఇంకా లోపలికి వెళ్ళుతుంది నే ను అదే స్పీడ్ తో ఎగరేసి ఎగరేసి కొడుతున్నాను అల్లరెండు నిముషాలు ఊపినతర్వాత ఆంటీ ఒరెయ్ నాకు ఐపోతుంది రా హా హా ఇస్స్ స్స్ అంటు నన్ను హత్తుకుని కాం గా ఉండిపొఇంది పూకు లో నాసుల్లకి ఏదో వేడి రసాలు తగిలాయి అల తగిలిన తర్వాత నా సుల్ల పూకు లో లూజ్ గా వేళ్ళుతుంది ప్రతీ దెబ్బకి తపక్ తపక్ మని సౌండ్ కూడావస్తుంది నేను ఒక పది నిముషాలు అల్లగే ఊపి నేను కూడా కర్చుకున్నాను ఒరెయ్ నువ్వు చేసేప్రతి పనిలోనూ స్వర్గం చూపిస్తున్నావ్ రా నా పూకుచిరిగి పోయి ఉంటుంది నీ దెంగుడు కి ఐనా బలే మజాగాఉందిరా నా మొగుడు ఎలాగో ఇక్కడ ఉండడు కదా నువ్వు రోజు నన్ను దెంగి గుల తీర్చరానా రంకు మొగుడా అంది ఇంత అందాల రాసి దెంగు దెంగు అంటుంటే ఎందుకు దెంగనే ఆంటీ అన్నాను ఇంకా ఆంటి ఏంటిరా ఈ క్షణం నుంది నేనుమొత్తం నీ సొంతం నన్ను నీ ఇస్టం వచినట్టు దెంగుకో నీకు ఎప్పుడు కావలంటే అప్పుడు నేను రడీ అంది అలాగేనే నా ముద్దుల లంజా అన్నానుమళ్ళి వేళ్ళి కడుక్కుని వచ్చి రెండొ రౌండ్ మొదలు

పెట్టాంవచినవెంటనే ఏంటిరానువ్వేమోఫస్ట్తైంఅంటున్నవ్ఇ ప్పట్టివరకూనామొగుడుఎప్పుడూదెంగనంతకసిగాదెంగావ్అంది నిన్నుఫస్ట్టైచూసినప్పటినుండి ఎన్నిసార్లునిన్నుదెంగుతున్నట్టు ఊహించుకుంటూచేత్తోకొట్టుకున్ననో తెలుసాఆఊహలన్నిటిని నిజంచేసుకునేచాన్స్నాకుఇచ్చావ్మరి ఈమాత్రంఅన్నాదెంగకపోతేఎలాచెప్పుఅన్నాను దెంగరానీఇష్టంవచినట్టు దెంగుకోనాబోడీ మొత్తంనీకురాసిచేసానుఅంది. నలోఅంతగాఏమినచిందిఅన్నాను నామొగుడుఎప్పుడూమూడునిముషాలకన్నఎక్కువదెంగలేదు నువ్వునాకురెండుసార్లుకారినా దెంగుతూనేఉన్నవ్ఆఒక్కపనిచాలురానేనునీకుబానిసఐపోవడానికిఅంది. నువ్వునన్నుఫస్ట్టైంచూసినప్పుడునాలోఏమినచిందిఅంది నువ్వుఒంగూనిముగ్గువేస్తుంటేఫస్ట్టైంచూసాను నీగుద్దచూసానువెంతనెనాసుల్లలేవటంమొదలైనది ఏమిగుద్దరాబాబుబలేపెంచిందిఆగుద్దనిఒక్కసరిటచ్చెస్తేజన్మదన్యంఐపొతుంది అనుకున్నను ఈలోపునీకుముగ్గువేయడంఇపొఇంది పైకిలేచావ్అప్పుడుచూసానునీసళ్ళనివావ్కనీసం 36ఉంటాయి పిండితేలీటర్పాలువస్తాయి అనుకున్నను అప్పటినుండినిన్నుచూసిన ప్రతీసారినీగుద్దనిసళ్ళనిచుస్సిరకరకాలుగా ఊహించుకోవడం బాత్రూంకివెళ్ళీచేత్తోకొట్టుకోవడంఎన్నోసార్లుజరిగిందిఅన్నను. అబ్బోనేనేమోనిన్నుమంచిపిల్లడివిఅనుకున్నాను నువ్వేమొనాసళ్ళనిగుద్దనిచూసికొట్టుకుంటున్నావాదొంగాఅంది ఆంటిఎంకాఏమిచూసవ్నాలోఅంది నేనుచూసినబాత్రూంసీన్చెప్పానుచీపాడుపిల్లడాఅంది అదిచూసిననప్పటినుండీనీపూకులోకూడాచాలాగులగాఉందనీ ఆగులనినేనుఎలాఐనాతీర్చాలనీడెసైడ్అయ్యను బాత్రూంలొఎప్పుడుచూసావ్అందినిన్ననేఅన్నాను ఊహోనిన్నమద్యానంఅందుకేఅల్లఉన్నవ్అన్నమాటఅంది ఏమిచేయనుమరిజుస్ట్అప్పుడేనిన్నుఫుల్న్యూడ్గాచూసాను ఆతర్వాతనువ్వుబట్టలువేసుకునాకూడానాకున్యుడ్గానేకనిపించావ్అన్నాను అయ్యబాబోయ్నువ్వుసామన్యమైనోడివికాదుఅందిఆంటి.

ఆంటీమాటలకునాసుల్లలేచిపోఇంది అమ్మోనీదిమళ్ళీరడీఐపోఇందిరోయ్అంది. ఆంటీనుదుటమీదనుండిపాదాలవరకూముద్దులతోముంచాను ఆపనికిఆంటీకికూడాబాగాగులపుట్టింది ఒరెయ్ఇంకచాలునీదానినిపెట్టరాఅంద్ఉండవేకొంచెంసేపుపూకునాకనివ్వుఅన్నాను మరికానివ్వుఇంకఆగలేనుఅంది నీపూకుమీదఆతులుఆడ్డువస్తున్నయ్ఏంటేఇంతఅడివిలాగాపెంచావ్అన్నాను నామోగుడుఎప్పుడోవస్తాడుకదా అనిఈమద్యవీటిపనిఛూడలేదునువ్వుదున్నటంమోదలుపెట్టవుగారేపుగీస్తానులేఅంది అప్పటివరకూనా?నువ్వుఊఅంటెనేనుఇప్పుడేగీసేస్తానుఅన్నాను సరెఇథెకనివ్వుఅందిఆంటి నేనునారేజర్నితీసుకునివచ్చిఆతులకిషేవింగ్క్రీంరాసిగీయటంమోదలుపెట్టను నాచేతివేళ్ళతోపూకుపెదాలనిపట్టుకునిఆతులుగీస్తున్నాను నావేళ్ళకదలికలకిఆంటీకిబాగామూడ్వచిందికళ్ళుమూసుకునిచిన్నగామూలుగుతుంది నాపనిపూర్తిచేసిఅబ్బఇప్పుడుచూడు నీపూకుకొబ్బరిబూరిలాగాఎంతముద్దువస్తుందోచూస్తుంటేకొరుక్కునితినాలనిపిస్తుందిఅన్నాను అమ్మోనాకుఉన్నదిఒకేపూకుబాబుదానినినువ్వుతినేస్తే నీమొడ్డఎక్కడపెట్టుకోవాలిఅంది నీగుద్దఉందికదేదాంట్లోపెట్టుకుంటానులేఅన్నాను అమ్మోదానిమీదపడిందాఅబ్బాయిగారిచూపుదానిమీదపడిందాఅంది ఇప్పుడుపడటంఏంటినిన్నుఫస్ట్తైంచూసినప్పూడేపడింది దీనిగుద్దలోకినామొడ్డతొయ్యలిఅనుకున్నా ఎప్పుడుతొయ్యమంటావ్అన్నాను అమ్మోనాపూకేనీదెంగుడికితట్టుకోలేకపోఇంది నాగుద్దబొక్కఅసలేచిన్నదిదాంట్లోనీబారుమొడ్డదూరుతుందా?అంది నాకుమాత్రంఏమితెలుసుఒకసారిపెట్టిచూద్దాం ఎంతదూరుతుందోఅన్ననునాకుబయమేస్తుందిఅంది ఎందుకురానీకునొప్పిఅనిపిస్తేచెప్పుతీసేస్తాను సరేనాఅన్ననువద్దంటేఎలాగువినేటత్తులేవుసరే కానివ్వుచూదాంనేను తీసెయిమన్నప్పుడుతీసీసెయ్యలిసరేనాఅంది నేనుఅదేగాచెప్పింది అన్నానుసేంమిషనరీయాంగిల్లోనేఇంకోంచెంవంచాను ఆంటీగుద్దబొక్కచాలాక్లియర్గాకనిపిస్తుంది అలాచూసేసరికినానోరుఊరిపోఇందివేంటనేనాలుకని దానిగుద్దబొక్కదగ్గరపెట్టిపొడిచాను అనంటికరంట్షాక్కొట్టినట్టుగాకదిలింది నేనుఆంటీనిగట్టింగాపట్టుకునిగుద్దనినకుతున్ననుఆసుకాన్నితట్టుకోలేకపోతుంది ఆంటీనేనునానాలుకతోగుద్దని పొడుస్తూనావేళ్ళనిపూకుబొక్కలోతోసేసాఆపనికిఆంటికిపిచ్చెక్కిఫొఇనట్టుఉంది గట్టిగాఅరచిందినేనుఅదేమిపట్టించుకోకుండానాపనిచేసుకునిపోతున్నా పూకులోకిరెండువేళ్ళనితోసిగుద్దభొక్కనినాలుకతోకెలుకుతునాను ఒరెయ్నేనుతట్టుకోలేకపోతున్నానురా అదిఅలాగేచెయ్అదిఅదిఅక్కడేపొడువ్.

అది అది అంటూ కేకలు పెడుతూ ఒరెయ్ నాకు ఇపోతుంది రా అబ్బా కార్చేస్తున్నాను రా అంటూ బళుక్కున రసాన్ని కార్చేసింది ఆ రసమంతా గుద్దమీదకి కారుతుంది పనిలో పనిగా ఆరసాలనికూడా జుర్రేసుకుంటున్నాను రసాల్తో ఆంటీ పూకు గుద్దా అంతా రొచ్చు రొచ్చు గా తయారైనది నేనువేంటనే నా సుల్ల ని గుద్ద బొక్క దగ్గర పెట్టి నిదానంగా టొయతం మొదలు పెట్టాను
బొక్కచాలాటైట్గాఉంది నాదికొంచమేవెళ్ళీందిఇంకకొంచెంనేట్టాను ఆంటీఅమ్మోమంటమంటానోప్పితీసేయ్తీసేయ్అంటుంది అతదూరంవెళ్ళినతర్వాతతీసేస్తేఇంకపెట్టనివ్వదు అనినాబలమంతాఉపయోగించిఒక్కతోపుతోసాను ఆటొపుడుకినాసుల్లమొట్టంఆంటీగుద్దలూకిదిగిపోయింది ఆంటీమాత్రంకెవ్వుమనిగట్టిగాఅరచి అమ్మోయ్బాబొయ్చంపేసావురొయ్అమ్మోతీసేయ్రాతీసెయ్అంటూగట్టిగాఏడుస్తుంది పాపంతీసేద్దంఅనిపించింది కానితీసేస్తేమల్లిపెత్తనిస్తుందొలేదొఅనితీసేస్తాను ఒక్కసారిఉండుఅనినామొడ్డనిగుండువరకూలేపిమళ్ళిఒక్కతోపుతోసాను ఆటీనామెడమీదబుజాలమీదగొళ్ళతోరక్కేస్తుంది నన్నుతొయ్యడనికిప్రయత్నిస్తుంది నేనుమాత్రంమళ్ళిమళ్ళిపైకిలేపిలోపలికితోస్తున్నాను అలాకొంచెంసీపటికిఆంటికినొప్పిపోయిసుకంమోదలైనట్టుగాఉంది నన్నుకొట్టడంగీరటంతగ్గించింది నేణుమాత్రంపైకిలేపిలేపికొడుతున్నాను ఆంటిఅరుపులుఆపినిద్దనంగామూలగటంస్తర్ట్ చేసింది ఆంటీకేకలుఆపేసరికినాకుదైర్యంవచింది నెనుఇంకాస్పీడ్పెంచిదెంగిందెంగిగుద్దలోనేకార్చేసాను గుద్దలోపలే 2మినిట్స్ఉంచిబయటకితీశానుగుద్దబొక్కలొ నుండినాసుల్లతోపాటూనేనుకార్చినరసంకూడాబయటకివచ్చింది ఆంటీమీదపడుకుండిపోయాను కొంచెసేపుఆగిఎలాఉందిఅన్నాను గట్టిగాకొట్టిఒరెయ్నన్నుచంపేద్దంఅనుకుంటున్నావాఅంది మరిఏంటిరా ఆదెంగుడుఇంకొంచేంలోపలకివేళ్ళితేచచ్చేదానినిఅందినేణు ఏమిమాట్లాడలేదు కొంచేంసీపుసైలేంట్గాఉండి నేనుఆపమన్నప్పుడుఆపుతాను అన్నవ్కదారామరిఎందుకుఆపలేదుఅంది అప్పుడుఆపితేఇంకపెట్టనివ్వవేమోఅనుకున్నను అందుకేతీయలేదుఅన్నాను ఫస్ట్ఎంతనొప్పిపెట్టిందోతెలుసాఅందినేనుఏమిమాట్లాడలేదు నువ్వుఅలాదెంగుతూఉంటేనొప్పికొంచేంకొంచెంతగ్గిందిఅంది ఇంతపొడుగుఉన్నదీనినినాగుద్దలోతోసేసావాఅంటూనాసుల్లనిపట్టుకుంది ఇప్పటివరకూ ఘొలచేశావ్అన్నానునువ్వుదెంగేకొద్దినోప్పిపోఇందిరాఇంకాఇంకాకావలనిపించిందిఅందిఆంటీ అవునాఐథేమళ్ళిపెట్టమంటావాఅన్నాఅమ్మోఉప్పుడేఒద్దులేరాత్రికిపెడుదువుగానిఅంది రాత్రికివస్తావానిజమేనాఅన్నాను నిజమేరానారంకుమోగుడాపిల్లలుపడుకున్నాకాఇక్కడికివచేస్తాతెల్లవార్లూకుమ్ముకుందువుగానిఅంది తలుపుతీసిఉంచడంమరచిపోకు అనిఇంకవెళతానుమంద్యానంనుందికుళ్ళపొడిచావ్వెళ్ళిస్త్నానంచేయాలిపిల్లలువచేటైంఅవుతుంది అనిమంచంమీదనుండిలేచిబట్టలుకట్టుకునివాళ్లఇంటిలోకివెళ్ళింది

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email