బలరాం-7

బలరాం-7

బలరాం తనని గట్టిగా వాటేసుకోగానే శ్రీలక్ష్మి ఆకలి గున్న పులి లాగా బలరాం మీదకి ఎక్కి గట్టిగా ముద్దులు పెడితు ఒక చేత్తో మడ్డని పట్టుకుని ఊపుతుంది.తన లైఫ్ లో మొదటిసారి చేతినిండా మడ్డ ఉండేసరికి శ్రీలక్ష్మి కి కూడా కామం ఆగలేదు.ఆ కామం లో పడి తాను ఇంకో నెలలో వెళ్లిపోతున్నా అన్న విషయం మర్చిపోయి ఇప్పుడు మాత్రం గట్టిగా తనివితీరా సుకపడుతూ బలరాం.చేతిలో ఒళ్ళంతా నలిపించుకోవాలి అన్న ఆత్రం తప్ప శ్రీలక్ష్మి కి ఏమి తెలియటం లేదు.కానీ బలరాం మాత్రం శ్రీలక్ష్మి వెళ్లినతర్వాత మళ్ళీ మందు తో నే గడపాలి అని మనసులో బాధ పడుతున్నారు.

తన జీవితం లో మొదటి సారి బలరాం కి ఒక ఆడడానిమీద ప్రేమ కలిగి ఎలాగైనా శ్రీలక్ష్మి ని తన దగ్గెరే ఉంచుకోవాలి అని మనసులో అనుకుంటాడు.కానీ శ్రీలక్ష్మి ని నేరుగా అడగుడం అంటే తనకి నోరు రావటం లేదు.ఇప్పటికే ఏ ఆడదానికి జరగని అన్యాయం శ్రీలక్ష్మి కి బలరాం వలన జరిగింది.తన మొగుడు చేసిన తప్పుకి పెళ్లి అయిన 8 నెలల లో నే బలరాం శ్రీలక్ష్మి ని బలవంతం గా తీసుకు వచ్చాడు.ఇప్పుడు గొప్ప ఇంట్లో సంప్రదాయాల మధ్య పెరిగిన ఒక ఆడదాన్ని ఒక వీధి రౌడి తో ఉండమని చెప్పటానికి బలరాం కి మనసు రాలేదు.బలరాం దగ్గెరే కన్నా తన మొగుడి దగ్గెరే శ్రీలక్ష్మి సంతోషం.గా ఉంటుంది.బంధువులు అందరూ ఉంటారు అని బలరాం అభిప్రాయం.ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా బలరాం పైన కూర్చుంని తన వీపు ని బలరాం మొహం వైపు పెట్టి రెండు చేతులు బలరాం మోకాళ్ళమీద పట్టుకుని ఊగుతున్న శ్రీలక్ష్మి ఒక్కసారిగా బలరాం మడ్డ చుట్టూ కార్చుకుని అలానే వెనక్కి వాలి బలరాం పైన గుండెలపై తన వీపు పెట్టి ఒత్తుగా ఉన్న తన జుట్టు మెమొత్తం బలరాం మొహం ని కప్పేస్తూ శ్రీలక్ష్మి తన తలని బలరాం మొహం పక్కనే పెట్టి గట్టిగా కార్చేసుకుంటు తలా తెప్పి బలరాం బుగ్గపై గట్టిగా ముద్దు పెట్టింది.

బలరాం లో ఏమి చలనం లేకుండా అలానే పైకి చూస్తూ ఒక చేతిని శ్రీలక్ష్మి సళ్ళ పై ఇంకో చేతిని పొట్ట పై వేసి గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు.ఒక నిమిషం సేపు శ్రీలక్ష్మి బలరాం పైనే పనుకుని తనివితీరా సుకపడిన తర్వాత అలుపు తీర్చుకుంటు తలా తిప్పి బలరాం మొహం మీద ఉన్న తన జుట్టు ని పక్కకి తీసి మళ్ళీ బుగ్గమీద ముద్దు పెట్టి బలరాం.వైపు చూసింది.కింద మడ్డ అయితే తన పూకు నిండా వు.ది బయటకి కూడా రాకుండా..కానీ బలరాం మొహం లో కామం మాత్రం అసలు కనపడలేదు.శ్రీలక్ష్మి కి అర్థం ఆయిన్ది.ఇప్పుడు బలరాం తాను వెళ్లిపోవటం గురుంచి బాధ పడుతున్నాడని.కానీ శ్రీలక్ష్మి ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ గురుంచి బలరాం ని అడగదల్చుకోలేదు.బలరాం స్ట్రెయిట్ గా నువ్ నాతో ఉండిపో..

మహారానిల చూసుకుంటా అని పొరపాటున అడిగినా సరే శ్రీలక్ష్మి ఉంది పోతుంది.అందుకే అలా.బలరాం అడగకూడదు అని శ్రీలక్ష్మి దేవుడిని కోరుకుంటుంది.తాను బలరాం తో నే ఉండిపోతే ఇప్పటివరకు శ్రీలక్ష్మి అమ్మ నాన్న ఊళ్ళో ఎవరికి తెలియకుండా ఈ విషయం దాచిపెట్టారు. మీ ఆయన దగ్గరకి వచినాక ఒక్కసారి పండగ కి మన ఈ.టికీ వచ్చి వేళ్ళు…అన్ని అవే సద్దుకుంటాయి అని చెప్తూ వున్నాడు శ్రీలక్ష్మి వాళ్ళ నాన్న ఇన్నాళ్లు.శ్రీలక్ష్మి కూడా అదే ఆరాలో ఉంది.కాసేపు ఇలా ఆలోచిస్తూ శ్రీలక్ష్మి బలరాం మీదనే పనుకుని ఉంది.ఏమైనా ఎదురొత్తులు ఇస్తాడేమో కిందను.డి…తనకి కూడా కార్పించేసి పనుకుందాం అని ఎదురు చూస్తూ ఉంది శ్రీలక్ష్మి.కానీ బలరాం ఏమి మాట్లాడ కుండా రిలాక్స్ గా పనుకుని రెండు చేతులతో శ్రీలక్ష్మి సళ్ళని సున్నితం గా రుద్దుతూ పైకు చూస్తూ ఆలోచూస్తున్నాడు.ఇంతలో.

కాసేపటికి కింద బలరాం మడ్డ మెల్లగా చిన్నది అయిపోయి శ్రీలక్ష్మి పూకు లో నుండి బయటకు వచ్చింది. శ్రీలక్ష్మి వెంటనే మౌనం గా బలరాం మీద నుండి పక్కకి పనుకుని గోడ వైపు తిరిగి ఆలోచిస్తూ నిద్ర పోయిన్ది.అప్పటికే టైం 2 అవటం వలన ఒక్కసారి నిద్ర పోయిన శ్రీలక్ష్మి కి ఇక తెల్లారి వరకు మెలకువ రాలేదు.ఉదయం కిటికీ నుండి ఎళుతురు మొహం మీద పడగానే శ్రీలక్ష్మి కి ఒక్కసారిగా మెలకువ వచ్చింది.ఈ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇదే మొదటిసారి శ్రీలక్ష్మి ఎండ వచ్చేవరకు నిద్ర పోవడం.ఎప్పుడైనా అలిసిపోయి ఉదయం లెవకపోతే బలరాం శ్రీలక్ష్మి ని చంప మీద కొట్టి మరి లేపేవాడు.వఅందుకే బలరాం కన్నా ముందే రోజు నిద్ర లేస్తుంది.

నిద్ర లేచి కళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఒక్కసారి ఒళ్ళు చూసుకుంటే ఒంటిమీద నూలుపోగు లేకుండా నగ్నం గా ఉంది శ్రీలక్ష్మి.అది గమనించి కంగారుగా పక్కనే ఉన్న బెడ్ షీట్ తీసి ఒళ్ళు కప్పుకుని చుట్టూ చూసింది.బెడ్ రూమ్ తలుపు పూర్తిగా తెరిచి ఉంది.బయట బలరాం హాల్ లో సోఫా లో కూర్చుని టి వి చూస్తూ వున్నాడు.ఒక్కసారి మంచం చుట్టూ బట్టలు కోసం వెతికింది.బయట సోఫా పక్కన కింద పడి ఉన్నాయి.శ్రీలక్ష్మి లేచి బెడ్ షీట్ ని ఒంటినిండా చుట్టుకుని నడుచుకుంటు హాల్ లోకి వెళ్లి బలరాం కూర్చున్న సోఫా పక్కనే బట్టలు ఉంటే అటువైపు నడిచింది.బలరాం ని చూస్తూ శ్రీలక్ష్మి బలరాం ని దాటి పక్కనే కిందకి వంగి బట్టలు తీసుకుంది.కానీ బలరాం మాత్రం శ్రీలక్ష్మి వైపు చూడకుండా టి వి చూస్తూనే వున్నాడు.బలరాం మనసులు ఏముందో తనకి తెలుసు కాబట్టి బలరాం ని కదిలించకుండా బట్టలు తీసుకుని కిచెన్ లోకి వెల్లింది.బట్టలు వేసుకుంటుండగా తన జాకెట్ మొత్తం చినిగో ఉండటం చూసి ఒక్కసారి బలరాం.వైపు చూసింది.బలరాం అక్కడ లేదు.ఇంతలోనే ఎక్కడికి వెళ్ళిఉంటాడు అనుకుంటూ పైట తో కప్పుకుని బయటకి వచ్చి వేరే రూమ్ లో ఉన్న కొత్త జాకెట్ తీసుకుని వేసుకుంది.బలరాం కోసం బయటకి వచ్చి చూస్తే ఎక్కడ కనిపించదు.బయట తన బండి కూడా లేదు.

లోపలకి వచ్చి బ్రెష్ చేసుకుని వచ్చి ఒళ్ళు అంతా నొప్పి గా ఉంటే కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుని టిఫిన్ రెడి చేద్దాం అని అలా సోఫా లో కాసేపు కూర్చుముడిపోయిన్ది.ఒక్క 10 నిమిషాలు అయినదో లేదో బయట బులెట్ సౌండ్ విని కంగారుగా లేచి కిచెన్ లోకి వెళ్లి టిఫిన్ చేయటానికి ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని చూస్తుండగా బలరాం టిఫిన్ పాకెట్స్ తో కిచెన్ లో కి వచ్చి శ్రీలక్ష్మి మొహం లోకి చూడకుండా కిచెన్ లో పెట్టి బయటకి వెళ్తాడు. మొట్టమొదటి సారి బలరాం బయటకి వెళ్లి ఏమైనా తినటానికి తీసుకురావడం.కనీసం వాడికి మందు,సిగరేట్ లు కూడా శ్రీలక్ష్మి నే వెళ్లి తెస్తుంది ఇన్నాళ్లు. శ్రీలక్ష్మి బలరాం ని చూస్తూ ఉంటుంది.తనకి ఇలా బలరాం బాధ గా ఉండటం ఇష్టం లేదు.తనను కొట్టినా సరే ఇంతకు ముందే బాగుంది.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email