దైవసంకల్పం తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి Part 2

దైవసంకల్పం తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి Part 2

అతని లావైన పొడవాటి లింగము యోని లో పూర్తిగా అడుక్కంటా దిగబడి వెడల్పు చేస్తుంటే పూకు చినిగేలా దెంగుతుంటే ఇన్నాళ్ళ శృంగార జీవితం లో ఇలాంటి అనుభూతి యెన్నదూ కలగలేదు. తాళిని గట్టిన మొగుడు మొడ్డ ఏనాడూ పూకంతా నింపగా లేదు. ఆమె భర్త లింగం కన్నా రెండితల పెద్దగా లావుగా వున్న పుత్రుని లింగం అందుకు కారణం. భర్త లింగం తప్ప వేరొక లింగాన్ని చూడని స్త్రీ ఆమె. పుత్రుని పురుషత్వం బలం చూచి ఆశ్చర్య పోయింది. లావుగా పుత్రుడి మొడ్డ పూకంతా పూర్తిగా నిండిపోయి ఇంకా కొంత బయటే మిగిలి వుంది పూకు లోపలంతా నింపి వెడల్పు చేస్తూ పెద్దగా చేయడాని కన్నట్లు గుండ్రంగా తిప్పుతూ పూకు అంచుల దాకా బయటకు తీసి బలంగా మరలా దించు తున్నాడు. గుల్లించి గుల్లించి గట్టిగా దెంగు తున్నాడు. దెంగించు కోవడం లో ఇంత సుఖం వుంటుoదా అనిపిస్తుంది ఆమెకు. ఇన్నాళ్ళ సంసారిక జీవితం లో ఎన్నడూ ఎరుగనంత సుఖం కలుగుతుంది తల్లికి. నరాలు పురెక్కి వళ్ళంతా హాయిగా తట్టుకోలెంత సుఖం. అపుకో లేనంత ఆవేశం. పుత్రుడు వేసే ప్రతి పోటూ ప్రతి దెబ్బకు పూకంతా విప్పార్చి విస్తరించి చినిగి పోయేలా అవుతుంది. గుద్ద అదిరేలా దెంగుతున్న పుత్రుడి బలం, పటుత్వము చూసి యెంతో ఆనందము ఆపుకోలేని ఆవేశంతో కేకలు వేస్తుంది.

ఎంత బాగా దెంగుతున్నావురా నా కొడుకా అన్నది. బాగా సమ్మగా దెంగుతున్న మగాడి పోటుకి ఆడది చెలరేగి పోతుంది. అందునా అ దెంగే మగాడు తన తన పూకు లోంచి పుట్టిన కొడుకే అయితే అ అనుభవం లోని అనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది. అనుభవించే ఆడదానికే తెలుసు అ సుఖం.

కన్న తల్లిని అంత వరకూ జంకూ గొంకూ లేకుండా తడబడ కుండా రమించాడు. సయ్యాట, కామ కేళి సాగు తుండగా తల్లి మూల్గులు, ఆమె బిగి కౌగిలింతలు. పచ్చిగా బూతులు తిడుతూ దెంగించు కొంటుంది. అప్పటికే ఆమె రెండు సార్లు భావ ప్రాప్తి పొందింది. అయినా అ పుత్రుడు ఆగలేదు. బలంగా దెంగుతూనే వున్నాడు. తన జన్మస్థానం లోకి మొడ్డంతా దించుతూ కలిగించే ఒరిపిడి అతడిని నిలప లేక పోయాయి. దాంతో కొద్దిసేపటి తరువాత అత్యంత బలంగా ఆవేశంతో దెబ్బలు కొడుతూనే తన ప్రియమైన తల్లి యోని లో స్కలించ సాగాడు. అత్యంత వేగంతో తనయుని చిక్కని, యవ్వన వీర్య ప్రవాహం అగ్నిపర్వతం బద్దలైనట్లు వెచ్చటి లావాలా చిమ్ముతుంటే తల్లి అంతరాలలోకి ప్రవేశిస్తుంటే ఆమె పులకించి పోయింది. అంతులేని ఆనందంతో తన్మయత్వంతో ఆమె తనువు పులకించింది, కంపించింది. ఆపుకోలేని అనురాగం ప్రేమతో, ఆ క్షణంలో తనయుని తనలోకి పూర్తిగా నింపుకోవాలనే ఆరాటం తో రెండు కాళ్ళెత్తి అతని పిరుదల పై వేసి, తన చేతులతో అతన వీపుపై బంధించి బలంగా అతడిని అదుము కొంటూ, తన భగకండరాలు సంకోచ వ్యాకోచాలకు ప్రతిగా సుతుడి వీర్యపు ధారలు కురుస్తుంటే అమె అడతనం దేహం ఏకమై అందుకొంది. ఆపుకోలేని అంతు లేని సుఖం శరీరమంతా వ్యాపించి కంపించి పోతుంటే ఆవేశం ఆపు కోలేక అమె వేళ్ళు కొడుకు వీపుపై బలంగా గుచ్చి లాగుతుంటే గోళ్ళు అతని వీపులో గుచ్చుకు పోయి రక్తం వచ్చింది.

కేకలు వేయుచూ నరిచె ఇంకను చాలుర చాలు అపరా
రక్కెను వీపునంతయును రక్తము రాగను గోళ్ళు దించగన్
ముక్కుచు మూల్గుచూ నదిమి బట్టెను పూకున మొడ్డనంతయున్
చిక్కని వీర్యమంతయును కార్చగ పుత్రుడు తల్లి పూకునన్

నెమ్మది నెమ్మదిగా అతను ఊపుల వేగం తగ్గింది అందులో బలం కూడా అతను తల్లి మీద వాలి పోయాడు, ఆమెకి తృప్తిగా ఉంది. అయితే ఆమె ఇంకా అలిసి పోలేదన్నది నిజం. అతని వీర్యం తల్లి పూకులో వేగంగా పిచికారీ కొట్టినట్లు నింపేస్తుంది. అతను తమ బంధాన్ని ఉప సంహరించ కుండానే తల్లి మీద వాలిపోయాడు.

తనయుని వీర్యం కోటాను కోట్ల వీర్య కణాలు తల్లి భగం లోనికి ప్రవేశించి ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న అండం లోనికి ఒక బీజం చోచ్చుకొని పోయింది. తల్లి పవిత్ర సుక్షేత్రం లో తనయుని బలమైన బీజం ప్రవేశించింది. వీర్య అండ సంయోగము, క్షేత్ర బీజ సంయోగం ఫలధీకరణo జరిగింది అ క్షణం లో దేవుని సమక్షంలో. తల్లికి తనయుడు గర్భదానము జేశాడు అ క్షణం లో. గర్భధారణ జరిగింది అ మహత్తరమైన ఘడియలో. అ తల్లికి తెలుసు తనకు రుతుక్రమం లో అత్యంత వీలైన అండం విడుదల అయ్యే ఫలదీకరణ సమయమది అని. ఐనా పుత్రుడితో శృంగార రతి కేళి చేసింది. గర్భధారణ జరిగే అవకాశం ఉందని తెలిసే. పుత్రుని ద్వారా గర్భము దాల్చి గర్భవతిగా తన అందాలు ద్విగుణీ కృతమవ్వగా అ అందాలను పుత్రుడు చూసి ఆనందంతో రమించాలనే గాఢమైన కోర్కెతో వుంది. నిండు గర్భంతో తొమ్మిది నెలలూ ప్రసవ సమయం వరకూ పుత్రుడితో సంగమిం చాలనే కోర్కె.

గర్భము జేయరా కసిగ గర్భ గుడిన్ రతి జేయ పుత్రుడా
గర్భము తానె జేసెనని గర్వము బొందును నీదు తండ్రియున్
గర్భము మోయగా కసిగ సమ్మగ దెంగుచు నుండనీవు సం
భోగము జేయగా నదిప్ర మోదము సౌఖ్యము నిచ్చు పుత్రుడా

గర్భము జేయరా సుతుడ గర్వము బొందును నీదుతండ్రియున్.
గర్భము తానె జేసెనని! గర్భము రాగను సళ్ళు వళ్ళు పిర్రలూ గుబ్బలు పెద్దగా బలిసి పోవును. బిడ్డ పుట్టగానే నీకు నా చన్నుల పాలు నిత్తును.

తల్లి పూకులోనే వుంచిన అతని మేడ్రం మాములుగా అయ్యింది. తల్లి తన పూకు కండరాలు తో అతఃని మొడ్డను బయటకు నెట్టింది నవ్వుతూ. ప్రేమగా
అతని మోముపై ముద్దులు పెట్టింది.

ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెను పుత్రుడ అశ్వ మేడ్రుడా.

అంతము లేననంతఅవిరామమదోన్మత కామకేళి జ
న్మంతయు చాలదే జనని తృష్ణను దీర్చగ దెంగులాటలన్
నిత్యము నూత్నపోకడ విశేష సుఖంబు లిచ్చు నామదో
నత్త సుగంధ శోభన సుదీర్ఘ సుకేశిని తల్లిభారతీ

తల్లీ తనయులు సంగమం ఆనంద పరిష్వంగ సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, తల్లి కొడుకు కళ్ళ లోనికి సిగ్గుసిగ్గుగా చూసింది. తనయుడి కళ్ళలో తల్లిని తన మగతనంతో సుఖపెపెట్టా ననే గర్వంతో కూడిన ఆనందం. అందుకే తల్లి అయినా తనను ఆక్రమించుకొని అనుభవించి సంతృప్తి పరిచిన పురుషుని చూసినప్పుడు యే కుల స్త్రీ కైనా సహజంగా వచ్చే సిగ్గు ఆ క్షణం లో ఆమెకు కలిగింది.

అమ్మా కొడుకుల శృంగారం సరాగాల శోభనం అనురాగ సంగమం సంయోగం సంభోగం సంపూర్ణ సమన్విత సంచలన సమాగం రతికేళి అమలిన అత్యంతా నురాగ ఆత్మీయ అపురూప అమోఘ అనుపమాన అనిర్వచనీయ అనూహ్య అద్భుత అద్వితీయ అలౌకిక అత్యంత అగణిత అజేయ అపూర్వ అతులిత అనన్య అసమాన ఆసామాన్య అకళంకింత అనుభూతి, అజరామర అజేయ అనుభవం, అనుబంధం. అనురాగ సంగమం. మహిమాన్వితం మంగళకరం. మధుర మోహనం తల్లీ తనయుల తాదాత్యం తన్మయత్వం తనివి తీరని తమకం.

తొలి సంగమం అయిన వెంటనే జరిగిన సన్నివేశాన్ని చిత్రిస్తోంది యీ పద్యం
మంకెనపూవు మీది యళి మాడ్కి నృపాధరపల్లవోదరా
లంకృత యైన దంత పదలాంఛనముంగని కన్నుగోనలం
దంకు రితంబులైన దరహాసలవంబులు పద్మనేత్ర యి
ఱ్ఱింకులు సేసె బక్ష్మముల యీఱమి గాటుక చిమ్మచీకటిన్

అతని చిగురువంటి పెదవి లోపలి భాగం, పంటిగాటు గుర్తుతో శోభిస్తూ కని పించింది. మంకెనపువ్వు పువ్వు మంకెన మీద తుమ్మెద వాలినట్టుగా ఉందట ఆ దృశ్యం. అది చూడగానే తల్లి కంటి తుదల దరహాస రేఖలు అంకురించాయి పద్మ లోచన అ ఇంతికి. వెంటనే చిరునవ్వుల తునకలను తన కనురెప్పల వెంట్రుకల గుబురు లోనూ కనుల కాటుక చీకటి లోనూ ఇంకి పోయేట్లు చేసింది.

స్త్రీ పురుష సంగమం భిన్నత్వం లో ఏకత్వం. హృదయం మనసు శరీరం ఏకమై అనురాగమతిశయించి ఇద్దరు ఏకమై పోవాలనే తృష్ణ ఉధృతమై ఆలింగనం లో ఒకరి లోకి మరొకరు ప్రవేశించి ఆణువణువూ స్పృశించి అన్వేషించి పంచేద్రియాలతో ఆస్వాదించి అఘ్రాణించి మధుర మదోన్మత మదన కీలామృతము గ్రోలి అంతులేని ఆపుకోలేని కోర్కెతో అవేశము తో విప్పారిన స్త్రీత్వ పుష్ప దళాలను చీల్చుకొంటూ పురుషత్వము ప్రవేశించి నిండుగా అక్రమిస్తే పూర్తిగా ఐక్యము కావాలనే ఆర్తి ఆరాటంతో అనురక్తి పునరుక్తితో తీరని కోర్కెతో సంగమిస్తుంటే తల్లి తన తనయుని తిరిగి తనలోకి తీసుకోవాలనే వాంఛ తృష్ణ కోర్కె తమకం తో పరిపూర్ణ పురుషత్వం ధృడంగా బారుగా లావుగా పెద్దగా యవ్వన బలం తో పుత్రుడు తన స్త్రీత్వపు అణువణువునూ శోధిస్తుంటే లింగమర్దనం ఆనందముతో అనుభవిస్తూ పుత్రుడిని ప్రోత్సహిస్తూ అనంతమైన అవధులు దాటిన ఆవేశంతో అను భవాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ప్రతిస్పందిస్తూ మదన మృదంగ నాదం లయబద్ధంగా ప్రతి ధ్వనించేలా అనుసంధిస్తూ అంతులేని సుఖాల శిఖరాగ్రాలు చేరి తనయుడిని తనలోనే శాశ్వతంగా ఉంచుకోవాలని తనలోకి తనయుని బిగువైన లింగాన్ని పొగరుతో అంతకంతకూ పెరిగి తన స్త్రీత్వపు అంచులు తాకి మరింతగా లోపలకి పోవాలనే ఆరాటంతో పుత్రుడు యవ్వన బలం ఆవేశంతో అధిరో హిస్తుంటే ఆ పురుషత్వాన్ని తన స్త్రీత్వముతో బిగించి అదుము కొంటూ తల్లి ఆడతనం తనయుడి మేడ్ర మర్దనంతో తనువంతా పులకించి ఆణు వణువూ కంపించి ఆపుకోలేని అనుకంపనల తో భావప్రాప్తి పొందుతుంది తల్లి.

శృంగార రతికేళి లో స్త్రీ భావ ప్రాప్తి వచ్చేవరకూ రతి కార్యం చేస్తే, ఆ రతి కేళి తన తనువు లోంచి పుట్టిన తనయుడే చేసి భావ ప్రాప్తి పొందితే తల్లికి ఉర్విలో అంతకు మించిన స్వర్గం లేదు. తల్లి పులకింత తో పుత్రుని మేనిలో నరాలు పురెక్కి ఆపు కోలేని అవేశంతో చిక్కని మదోన్మత వీర్యం అంతులేని వేగంతో తల్లి భగాన్ని నింప తృప్తి పొందిన తల్లీ తనయులు.

తల్లి ఆపుకోలేని ప్రేమానురాగంతో పుత్రుని ముఖాన్ని ముద్దులతో నింపింది. తల్లి ఆడతనాన్ని జయించా ననే పొగరుతో తల్లి కన్నుల లోకి చూస్తుంటే అమ్మ ఆడతనం సిగ్గు పడి అప్పటిదాకా హద్దులు లేని రతికేళిలో పాల్గొని ముద్దుగా పచ్చిగా తిట్టిన తల్లి సిగ్గుతో తనయుని ముఖాన్ని దగ్గరకు తీసుకోని ముద్దులతో నింపేసింది. స్త్రీ పురుషల మధ్య శృంగారంలో ఈ అనుభూతి వున్నా తల్లీ తనయుల మధ్య శృంగార రతి కేళిలో ఈ అనుభూతి సాటిరానిది. అనుభవం వున్నవారికే అర్ధమయ్యే అనిర్వచనీయమైన అపురూప అనన్య సామాన్య ఆనందం. పరిణితి పరిజ్ఞానం వున్నవారే అర్ధము చేసుకోగలరు.
ఇద్దరూ పక్కపక్కనే పడుకొన్నారు ఒకరి చుట్టూ మరొకరు చేతులు వేసి హత్తుకొని. ఆమె లేవలేదు. పుత్రవీర్యం తన అండం తో కలవాలని గర్భం దాల్చాలని ఆమె కోర్కె.

ఆమెకు తెలుసు. అది తనకు అండం విడుదలయ్యే సమయమని. వక్షోజాలు కాస్త లావుగా మారాయి. కాస్త నొప్పిగా ఉన్నాయి. అండం విడుదలయ్యే సమయంలో స్త్రీ సెక్స్ లో పాల్గొనాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. విపరీతమైన కామ కోరికలు పుడతాయి. మిగతారోజులతో పోల్చుకుంటే ఆ సమయంలో రతి లో ఎక్కువ సేపు పాల్గొన గలుగుతారు. అండం విడులయ్యే సమయంలో యోని నుంచి కొన్ని రకాల ద్రవాలు ఊరుతుంటాయి. డిశ్చార్జి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. వేలిని యోనిలో కాస్త లోపలికి పెట్టుకుని చూస్తే కూడా ఒకరకమైన డిశ్చార్జి విడుదల అవుతన్నట్లు అనిపిస్తే అప్పుడు అండం విడుదల వుతున్నట్లు లెక్క. అండం విడుదలయ్యే టప్పుడు పొత్తి కడుపులో కాస్త నొప్పిగా ఉంటుంది. నెలసరికి కరెక్ట్ 14 రోజుల ముందు ఇలాంటి నొప్పి వచ్చిదంటే కచ్చితంగా అది అండం విడుదలకు సంబంధించిన నొప్పి. వాసన ఎక్కువగా రావడం అండం విడులయ్యే సమయంలో యోని నుంచి ఒక రకమైన మదపు వాసన వస్తుంది. ఆడవారికి అండం విడుదలయిన తర్వాత వరుసగా రెండు రోజుల పాటు సెక్స్లో పాల్గొంటే కచ్చితంగా గర్భం దాల్చుతారు. విడుదలైన అండాన్ని ఫలదీకరణం చెందించడానికి వీర్య కణాలు పోటీపడతాయి. ఫలితంగా గర్భం వస్తుంది.

కొంత సేపటి తర్వాత ఆమె పైకి లేచింది. ఆమె వెంటే అతనూ. అక్కడేవున్న నీటి కుళాయి దగ్గరకు వెళ్ళారు, ఇద్దరూ నగ్నంగా. ఆమె జడ విడిపోయి జారిన కురులను జారుముడి వేసుకొంది. తల్లి కుళాయి దగ్గర కొడుకు మొడ్డను నీటితో శుభ్రం చేస్తూ నవ్వింది.

ఎందుకు నవ్వుతున్నావు? అన్నాడు.
చిన్నప్పుడు నీకు స్నానం చేయించే సమయంలో మొడ్డ తొప్పెను వెనక్కి లాగి శుభ్రం చేస్తుంటే మొడ్డ గట్టిపడటం గుర్తుకు వచ్చింది. గట్టిపడ్డ మొడ్డను
మెత్తగా జేయడానికి ఇన్నాళ్ళకు కుదిరింది అన్నది.

చిన్నప్పుడంటే ఎప్పుడు? అన్నాడు. తల్లి పంగ జాపితే వంగి ఆమె పూకు కడుగుతూ.

నీ ఏడెనిమిదేళ్ళ వయసులో, అన్నది.

మరి అప్పుడే మెత్తగా చేయవచ్చుగా అమ్మా, గట్టిగా అయ్యి నెప్పిగా వుండేది.
అవును రా, చెయ్యాల్సింది అప్పుడే?అన్నది. కానీ అప్పుడు నా మొగుడు దెంగుతున్నాడు.
ఇప్పుడు దెంగడం లేదా నీ మొగుడు?
ఉహు! పదేళ్ళయ్యింది, దెంగి. ఈ పదేళ్ళ నుంచీ నీ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నా. ఈ పదేళ్ళ నుంచీ నీ చేత దెంగించుకుంటే బాగుండేది. ఈ పాటికి నీకు కనీసం ఆరుగురు పిల్లల్ని కనేదాన్ని అన్నది, నవ్వుతూ

అమ్మా, నాకు అప్పటి నుంచే వుంది నీ మీద కోర్కె అన్నాడు. ఇద్దరూ నగ్నంగా గర్భగుడి లోకి వెళుతూ.

అవునా? చిన్నప్పటి నుంచే అమ్మను దెంగాలని కోర్కె ఉందా?
మరి అప్పుడు చెప్పలేదేం? నీకు ఆరేళ్ళు వచ్చేవరకు నా సళ్ళ లోంచి పాలిచ్చాను రా, గుర్తుందా. బాగా తిమ్మిరెక్కి తీటగా పాలతో బరువెక్కిన సళ్ళు నీవు చీకుతూ నాలోంచి పాలు జుర్రుతుంటే సమ్మగా హాయిగా సళ్ళ సలపరం తగ్గేదాకా పాలన్నీ ఇచ్చేదాన్ని.

ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెనుస్నానము జేయుచుండనా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నిన్నునా తొడలు పంగను జాపగ పూకుజూపినీ
కప్పుడెమొడ్డలేవగను చీకితి ముద్దుగ నీదుమొడ్డయున్
తప్పను కోకురా కనిన తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదు గద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
చెప్పిరి యెందరోకవులు సంస్కృత భాషన తప్పులేదనిన్
ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గమిదేనుపుత్రుడా!

అమ్మా మరి ఇప్పుడు నీ సళ్ళ లోంచి పాలు తాగాలని వుంది.
గర్భ గుడి లో కూర్చొని కొడుకు తలను వళ్ళో పెట్టుకొని ఒక స్థనం నోటికి అందించింది. ఒక చేత్తో ఆమె రెండో చన్ను పట్టుకొని మీటుతున్నాడు.
ఇప్పటి దాకా పెద్ద మగాడు, ఇప్పుడేమో అమ్మ వడిలో చేరి చిన్న పిల్లాడి లా చీకుతున్నావు అమ్మ సళ్ళు. కొడుకు మొడ్డ చేతి లోనికి తీసుకొని సవరిస్తూ.

అమ్మా, పాలు కావాలి, అన్నాడు
ఎంత చీకినా పాలు రావు రా సళ్ళలోంచి ఇప్పుడు, అన్నది
మరెలాఆఆ, అన్నాడు.
నీవలా చీకుతుంటే పూకు లోంచి వస్తున్నాయి. పూకు పాలు జుర్రుకో.
తల్లిని గర్భగుడిలో దేవుని ముందు పూల మీద పడుకోబెట్టి, తొడల మధ్య
ముఖం ఆన్చి, నాలుక తో పూకు మీద నాకాడు. ఆమెకు పార్వతీ పరమేశ్వరుల విగ్రహాలు కన్పిస్తున్నాయి.
ఆమె పార్వతీ దేవి ఇలాగే పూకు నాకించు కొంటుందా అనుకొంది.
కొడుకు తల్లి కీలాన్ని పట్టి నాకుతున్నాడు.
జుర్రుకోరా, అమ్మ పాలు కావాలన్నావు గా, అమ్మ పూకు పాలు జుర్రుకోరా.
పూకు నాకడం
అత్తా నీ పూకు బెల్లపచ్చు
రెండో సారి. ఆమె పూకులో తన మొడ్డను దించి అలాగే బంధం విడిపోకుండా లేపి గర్భగుడిలో దెంగాడు.

పిర్రల కింద చేతులను బెట్టగ మొడ్డను దోప పూకులో
బిర్రుగ లంకెవీడకను పిర్రల నెత్తుచు లేపి నిల్చొనన్
జారక పట్టు వీడకను సమ్మగ తల్లిని దెంగపుత్రుడే
గర్భగుడిన్ రమించగనె గర్భము దాల్చెను తల్లినప్పుడున్

బిర్రుగ పూకునిండుగను మొడ్డను దోపగ పండబెట్టియున్
పిర్రల కింద చేతులను బెట్టగ ఎత్తగ లేపి నిల్చొనన్
మీరిన కోర్కెతో కొడుకు ముద్దుగ దెంగగ తల్లిపూకునే
గర్భగుడిన్ రమించగనె గర్భము దాల్చెను తల్లినప్పుడున్

తల్లీ నిన్ను దలంచి ఘంటమును చేతన్ బట్టి పద్యాలుగన్
తల్లీ పుత్రుల కామక్రీడలనుసంతోషంబు తోవ్రాయ నా
యుల్లంబందున నిల్చిజృంభణముగా శృంగార శబ్దంబు శో
భిల్లన్ పల్కుము నాదు వాక్కునను సంప్రీతిన్ జగన్మోహినీ!

తల్లీ నిన్నుదలంచి మేఢ్రమును చేతన్ బట్టి ఝాఢించగన్
తల్లీ పుత్రుల కా మ లీల లను ఛం దోబద్ద కావ్యంబు గా
న్నాళ్ళూనీ చనులూ మదోన్మత సుగంధంబే విరాజిల్లు నీ
వళ్ళంతా తడిమీ బలంగ కసిగా పూకంత దెంగన్

తల్లీ నిన్నుదలంచి మేఢ్రమునుచేతన్ బట్టి ఝాఢించని
న్నాళ్ళూనీ చనులూ మదోన్మత సుగంధంబే విరాజిల్లునీ
వళ్ళంతా తడిమీ బలంగ కసిగా పూకంత దెంగన్ ని
న్నళ్ళూవేచితినమ్మ దీర్చితివి నాకోర్కె లినాళ్ళ కున్

మొన్నటిరేయి నా కలను మోహము లొల్కగ వచ్చి యంతలో
సన్నపు వల్వ దీసి బిగిచన్నులురమ్మున నొక్కుచున్నటే
కన్నులు విప్పి చూచి నినుగానక హా యని చింత నొందితిన్
చిన్నగ వచ్చి నా వలపు దీరిచి కూడవె తల్లి భారతీ

కామిని యేమె నీ వయసు కాపరమా మొగమెత్తి చూడవే
ప్రేమను ముద్దుగుమ్మ యని పిల్చిన బల్క విదేటి గర్వమే
కోమలమైన నీ కులుకుగుబ్బల మీదట నున్న యట్టి నా
ప్రేమ మరుండెరుంగు నిక వే యన నేరను తల్లి భారతీ

పచ్చల్ దాపిన తారహారములతో బాలిండ్లు గాంపించి నే
మెచ్చన్ బైబడి కౌగిలియ్య విది యేమే మేటి పంతంబుతో
వచ్చెం జూడవె పచ్చవిల్‌దొర యదే ప్రాణంబు రక్షింపవే
కుచ్చెళ్ళొప్పుగ నూడదియ్యనియవే కొమ్మా జగన్మోహినీ

కన్నులు చల్లగా నిను సుఖంబున నెన్నడు చూతునో చెలీ
యిన్నిటి కేలనే మనల యిద్దరి వాంఛలు దీర హాయిగా
జిన్ని కుచంబు లానుచును జెక్కిలి నొక్కుచు ముద్దులాడగా
నెన్నటి కబ్బునో మన యదృష్టము స్పష్టము సేయరాదటే


స్థన్యమిచ్చే ప్రతి తల్లి కీ భగం విరిసి కామరసాలు స్రవించి భావప్రాప్తి పొందు తుంది. నవమాసాలూ మోసి కని పాలిచ్చి పెంచి పెద్ద చేసిన పుత్రుఢు యౌవనం రాగానే వేరే స్త్రీ తో రమించడంతో తల్లికి బాధ. అందుకే ప్రతి అత్తకూ కోడలి మీద కోపం. తాను అనుభవించ వలసిన తన తనయుని యౌవన పురుషత్వాన్ని తను కాక వేరే స్త్రీ అనుభవిస్తుంటే తట్టుకోలేని బాధ.

వివాహానంతరం తల్లిని మరచి పెళ్ళాం చుట్టూ తిరుగుతూ పెళ్ళాన్ని ముద్దు చేస్తుంటే తనకు చెందాల్సిన పుత్రుడి ముద్దులు, మగతనం వేరొక ఆడడానికి అందిస్తుంటే చూసి తల్లికి భరించ లేనంత బాధ. ఆక్రోశం. రాత్రయ్యే సరికి బాగా అలంకరించుకొని కొడుకు తెచ్చిన మల్లె పూలు పెట్టుకొని రాత్రంతా కొడుకుతో బాగా దెంగించుకొని రమించి తెల్లారాక సంతృప్తి తో ఆనందంతో చెంప మీద మెడ మీద పంటి గాట్లతో గది లోంచి కులుకుతూ బయటకు వచ్చే కోడలిని చూస్తే అంతులేని బాధ. ఆపుకోలేని ఆవేశం. అప్పటి దాకా కొడుకు తనకు పూలు తెచ్చి ఇచ్చేవాడు, ఇప్పుడు పెళ్ళానికి తెస్తున్నాడు సాయంత్రం పూలు.

పెళ్ళైన కొత్తలో పగలు కూడా పడకింటిలో దూరి కోడలు కొడుకు తో దెంగించు కొంటుంటే మరింత బాధ. ఏమే రాత్రంతా నిద్రలేకుండా దెంగించు కొన్నది చాలక పగలుకూడా దెంగించు కొంటున్నావా అనుకొంటుంది. మనసులో నా కొడుకు చేత బాగా సళ్లు సలపరం తీరేలా పిసికించు కొన్నావా, పూకులో గుల దీరెలా, వంటిలో తీట తగ్గేలా దెంగించు కొన్నావా అనుకొంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి పాలిచ్చి పెంచి బాగా పుష్టిగా తిండి బెట్టి వాడిని బలంగా, వాడి మొడ్డను బారుగా పెంచితే నాకు దక్కకుండా వాడితో బాగా దెంగించు కుంటున్నావు గదే కోడలా. నాకు దక్కాల్సిన సుఖాలు నీవు పొందు తున్నావు అనుకొంటుంది కసిగా. ఆ తల్లి విధవ ఐతే అ బాధ ఇంకా ఎక్కువ గా వుంటుంది. మొగుడున్న ఆడదైనా మొగుడు అ వయసులో మొగుడు కి వయసై పోయి దెంగక పోతే అ తల్లికి అత్యంత బాధ.

తల్లికే కాదు అ మగాడి చెల్లికీ, ఆక్కకు కూడా బాధ గానే ఉంటుంది. పెళ్లి కాని చెల్లెలు వుంటే అ చెల్లి కూడా, ఇన్నాళ్ళ నుంచీ వళ్ళో కూర్చో బెట్టుకొని ముద్దులు పెట్టే అన్న ఇప్పుడు కొత్త పెళ్ళానికి ముద్దులు పెడుతుంటే అ చెల్లికి బాధగా వుంటుంది.

ఎవ్వరి చేజనించితివొ ఎవ్వరి చన్నుల పాలుతాగియున్
ఎవ్వరు స్నానపానములు జేయగ పెంచగ పెద్దగైతివో
అవ్వరి సళ్ళు చీక మద సాడును జుర్రగ మొడ్డదింపగన్
కెవ్వున కేకలేసె రతికేళిన కాళ్ళను పుత్రునిమీదవేయగన్

పుత్రోత్సాహముబొందు తల్లి చనులా పుత్రుండు చీకంగ పూ
కంతా విచ్చుకొనంగ సళ్ళు బిగువై కీలాగ్ర నుబ్బంగ పూ
కంతా బారుగ లావుగున్న శివలింగాకారమే నింప గు
ద్దంతా నెత్తగ దెంగుదెంగు యనుచున్ దెంగించు కోవదే

పుత్రోత్సాహముబొందు తల్లి చనులా పుత్రుండు చీకంగ పూ
కంతావిచ్చుకొనంగ సళ్ళు బిగువై కీలాగ్ర ముబ్బంగ పూ
కంతాకామ రసాలు కారి రతిసౌఖ్యానందమే బొందె ఆ
పుత్రుండే పెరిగీ సుఖంబరయగా పూకంత నింపంగనే

దెంగర గట్టిగా కసిగ దెంగర దెంగర గట్టి గట్టిగా
దెంగర పూకునే పగల దెంగర గుద్దదరంగ సమ్మగా
దెంగర సచ్చినోడ కసి దీరగ ఆపక పోట్లగిత్తలా
దెంగర సమ్మగా కుతిగ దేవుని సన్నిధి లోనె దెంగరా

దెంగనె లేదు నా మొగుడు దూలను దీర్చగ ఇంతసేపు సం
భోగము లోన యెన్నడును పూకుయె విచ్చగ పచ్చిగాను నీ
దెంగుడు సమ్మగా కసిగ నుందిర దెంగర సమ్మసమ్మగా
దెంగర దెంగుదెంగరనుచు తల్లియె కేకలు వేసెకోర్కెతో
గాడిద తంటులా బలసి గుఱ్ఱపు మేడ్రము బోలి పెద్దగా
దడ్డును పెంచితీవుగద నాచను బాలను తాగి ముద్దుపు
త్రుండవు పెంచినానునిను నాకసి దీర్చగ దెంగడానికే
అడ్డము లేదురా మనకు అమ్మను సమ్మగ దెంగు దెంగరా

ఉన్నది గుద్దలో పొగరు ఉన్నవి పెద్ద స్ధనాలు పిర్రలున్
ఉన్నది అంతులేని కసి ముద్దుగ నున్నగ కొవ్వుబట్టివ
ళ్ళున్నది దించరా బలిసి లావుగ పెద్దగ నున్నమొడ్డ నే
యన్నది నన్నుకన్న మద హస్తిని కామిని తల్లి భారతీ!
చిన్నతనంబులో చనులు చీకగ పూకురసాలు వచ్చెరా
స్నానము నందు శుభ్రపరి చంగను మొఢ్ఢకు ముద్దులెట్టితిన్
ఇన్నివసంతాలు వేచితిని ఇంకను అగగ నేలపుత్రుఢా
కన్నది నిన్ను నా కొరకె సమ్మగ దెంగర అశ్వమేఢృడా!
చిన్నతనంబులో చనులు చీకగ పాలను నిచ్చినానురా
చన్నులు చీకరా మదన సారము కారెను నిన్నుజూడగన్
యన్నది తల్లి పుత్రుడిని హత్తుకొ నంగను మొఢ్ఢచీకగన్
యెన్నివసంతాలు వేచితిని అమ్మను దెంగర రంకు పుత్రుఢా

ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెనుస్నానము జేయుచుండనా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నిన్నునా తొడలు పంగను జాపగ పూకుజూపినీ
కప్పుడె నేర్పినానుర కమ్మని పూకురసాలు జుర్రగానునీ
కప్పుడెమొడ్డలేవగను చీకితి ముద్దుగ నీదుమొడ్డయున్
తప్పను కోకురా కనిన తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదు గద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
చెప్పిరి యెందరోకవులు సంస్కృత భాషన తప్పులేదనిన్
ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గమిదేనుపుత్రుడా

అరిచెను ప్రౌఢ భారతి సుఖంబుగ కామపు కోర్కెదీరగా
చరిచెను వీపు పిర్రల ను గట్టి గకోర్కె లుమీర దెంగగన్
కరిచెను పంటి గాట్లు పడగాను సుపుత్రుని మేని నంతయున్
కొరికెను రెండు చెంపలను కోరిక మీరగ గట్టి గట్టిగా
బరికెను వీపు గోళ్ళుదిగ వేయగ ఆపగ లేని కోర్కెతో
దొరుకున ఇంతగాసుఖము తృప్తియు నాకము లోనయున్
కరిగిన కొవ్వు కామమదసారము కారెనునేలకు ధారలై
మరువుగ లేనురా శివుడనంచును ముద్దులు బెట్టె మొడ్డకున్
ఎరుగను ఇంత సౌఖ్యములు యెన్నడు దెంగగ భర్త తోడనే

మీరిన కోర్కెతో చనులు పెద్దగ భారము లయ్యెమొడ్డనే
దూర్చగ పూకులో నదిమి దెంగుచు మర్దన జేయకీలమున్
సార్దక నామధేయుడవు కొర్కెలు దీర్చగ సమ్మగుందియనన్
కార్చెను పూకులోంచిమద సారము తల్లియె పుత్రుడు దెంగగన్
పాపమొ పుణ్యమో నరక ప్రాప్తమె లభ్యమొ చచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపుత్రుడా!

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గమిదేనుపుత్రుడా

తాళిని కట్టకున్న దొరసానిని సానియ నందురందరున్
తాళియె లేనిచో మగనాలిని లంజయ నందురందరున్
తాళియె లేని బంధమువి దేశము లోసహజీవనంబనిన్
తాళ వనంబులో సుదను త్రాగిన కల్లనుకొందురందరున్
తాళియె లేని బంధము విదేశము లో సహజీవనంబనిన్
తాళ వనంబులో సుధను త్రాగిన కల్లను కొందురందరున్
తాళిని గట్టరా సుతుడ తల్లికి భర్తగ యేలుకోవరా
తాళిని గట్టగా సుతుడ తల్లికి గర్భము జేయపుత్రుడా
తాళను లేనురా సుతుడ తాపము దీర్చగ దెంగు దెంగరా
తాళిని గట్టిగానిమొగుడేన్నడు దెంగనే లేదుర తృప్తిదీరగన్


తల్లీ తనయుల పరిణయం పాణిగ్రహణం కళ్యాణం వివాహం

అమ్మవొ పెద్దయమ్మచినయమ్మవొఅమ్మల గన్నయమ్మఅ
త్తమ్మవొ ప్రేమపంచు వదినమ్మవొ భార్యవొ భార్య చెల్లివో
జన్మము కొక్కబంధమేమొమరుజన్మమునున్నదొ లేదొలెమ్మనీ
అమ్మయె కోరగా మెడన తాళిని కట్టితి ప్రేమమీరగన్
సరసుల మానసంబుసరసజ్ఞులెఱుంగును గంఢుతుమ్మెదల్
విరిసిన పుష్ప వాసనలుబట్టి మరందము గ్రోలుచందమున్
అరుదుగ కానిపించు మదనోన్మత తల్లి శుభాంగభారతీ
మురిపెము ముద్దు తీరగను పెండ్లము నైతివి తాళిగట్టగన్
తిరుమల లోన కట్టితిని తాళిని యమ్మకు ముద్దుదీర్చగన్
ఇరువది యేళ్ళ పుత్రుడు రమేశ్వర లింగస్వరూప భర్తతో
విరిసిన ప్రౌఢ భారతి రమించగ శోభన పెళ్ళి కూతురై
తిరుమల వెంకటేశుడె ముదంబున జూచె సతీసమేతుడై

అమ్మ కోరగ తిరుమల కొండ మీద వసతి గృహములో పెద్దమ్మ అమ్మమ్మలు నిర్వహించగ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధి లో తాళిని కట్టాను. ముందుగానే ప్రణాళిక ప్రకారము అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మలు అన్నీ సిద్దం చేసుకొని, కొత్త తాళి, పట్టుబట్టలు, తదితర వస్తువులను తీసు కొచ్చారు. అమ్మను పెళ్ళి కూతురుగా అలంకరరించి, తిరుమల కొండ మీద వేద నాదం వినిపిస్తుండగా అమ్మకు మెడలో తాళి కట్టాను. ఆ రాత్రి అమ్మను శోభన పెళ్ళి కూతురుగా ముస్తాబు చేసి తెల్లని పసుపు అంచు కంచి పట్టుచీరె, పూలజడ, చేతిలో వెండి పాల కలశం తో గదిలోకి పంపారు. ఇరువది యేళ్ళ పుత్రుడు, రమేశ్వర లింగ స్వరూపుడినే భర్తగ పొందిన నలుబదేళ్ళ ప్రౌఢ భారతీ దేవి ఆమె పుత్రుల శోభనాన్ని తిరుమల వెంకటేశ్వరుడు సతీ సమేతంగా చూచాడు సంతోషంతో.

తల్లీ తనయుల శోభన కార్యము
రమేశ్వర లింగ స్వరూపుడైన పుత్రుడే శివుడు మగడై వేచియండ, అపురూప అనన్య అసామాన్య అందాల ప్రౌఢ పొంగుల కామ మదోన్మత రతి స్వరూపిణి సరస శృంగార సోయగ పరిణిత స్త్రీత్వ రూప లలిత లావణ్య విరిసిన వికస్మిత పుష్ప శోభన సుదీర్ఘకుంతల కేశ సుగంధ సునయన సుమధురస్వర సునంద సులక్షణ సమ్మోహన సుగుణ సుకీల సువిశాల సుక్షేత్ర శుభాంగి ఘనజఘన కటి కుచోద్వృత్త కుంభ నితంబిని తల్లి భారతిని, శోభన పెళ్లి కూతురిగ ఆమె తల్లి పార్వతీ దేవి, సోదరి రాజేశ్వరీ దేవి అలంకరించారు.

ఆమె రతీదేవి అతను మన్మధుడు. ఆమె తార అతను శశాంకుడు. ఆమె రాధ, రుక్మిణి, సత్యభామ, జాంబవతి, మిత్రవింద, నగ్నజీతి, భద్ర, లక్ష్మణ, రోహిణి, అతను కృష్ణుడు. విశ్వం లోని స్త్రీత్వాన్ని అందాలన్నీశోభను కళను సంతరించుకొన్న తల్లి. నును సిగ్గుతో తల వంచుకొని పుత్ర సంయోగ కాంక్ష ఉద్వేగంతో మురిపాల పాల పాత్రతో గదిలోకి మందగమన నెమ్మదిగా వచ్చింది. ఆమె దేవి అవతారం పార్వతీదేవి. అతను శివుడు. ఆ మహా పురుషుడైన పుత్రుడు శివలింగ స్వరూపుడు సంగమ కొర్కె అతిశయించగ తల్లి భగము నందు లింగ ప్రతిష్ట జేసే మహాద్భుత కామ కేళిని జూడగ వరములు నిచ్చు దేవతలు సరస్వతీ బ్రహ్మ, శ్రీదేవి భూదేవీ మహా విష్ణువు, పార్వతీ పరమేశ్వరులరుదెంచిరి భూమికి.

కార్యేషు దాసీ, కరణేషు మంత్రీ,
రూపేచ లక్ష్మీ, క్షమయా ధరిత్రీ,
భోజ్యేషు మాతా, శయనేషు రంభా
షట్కర్మ యుక్తా కుల ధర్మపత్నీ

ఇంటి పనులు చెయ్యడంలో దాసి లాగా, మంచి ఆలోచన ఇచ్చేటప్పుడు మంత్రి లాగా, అలంకరణ చేసుకున్నప్పుడు లక్ష్మీదేవి లాగా, భోజనం పెట్టేటప్పుడు తల్లి లాగా, పడకటింటిలో రంభ లాగా ఈ షట్కర్మలతో ఉండేది ధర్మపత్ని. ఆమె పుత్రుడికి ధర్మపత్ని అయ్యింది. పుత్రవ్రత అయ్యింది.

సిరులనొసంగులక్ష్మి ప్రమోదిని శక్తినొసంగెడి దేవి పార్వతీ
వరములొసంగు దేవతల యందము శోభ వికస్మితాబ్ద యా
భరణములైన నిర్జరి సమున్నత స్త్రీత్వపు భోగభాగ్యముల్
పరిణిత తల్లి భారతియె భార్యగ వచ్చెను పెళ్లికూతురై!
వరములు నిచ్చు దేవతలు బ్రహ్మ సరస్వతి పార్వతీరమే
శ్వరులరుదెంచిరే భువికి శోభన కార్యము జూడగన్ మహా
పురుషుడు సంగమాతిశయమున్ రతిక్రీడన అమ్మ భారతీ
విరిసిన పుష్పమందు ప్రతిష్టించగ లింగము సంతసంబుగన్
తెల్లగ లావుగా బలిసి నున్నటి దేహము కాంతులీనుచున్
నల్లని బారు కేశములు మధ్యన తెల్లని వెండితీగలే
జల్లిన చందమున్ మెరియ చన్నులు పెద్దగ నవ్వభారమై
మల్లెల పూలవాల్జడయె పిక్కలు దాటగ నాట్యమాడగన్
మల్లెల పూలపాన్పుపై న తన పుత్రుడు వేచియుండగన్
తల్లియె పుత్రసంగమ మదనోన్మత శోభన పెళ్ళికూతురై
మెల్లగ సిగ్గుతో తలను వంచగ వచ్చెను పాలగ్లాసుతో
కళ్ళను యెత్తి జూడగను కోర్కెగ పుత్రుడు కౌగిలించగన్
మెల్లగ చీర విప్పగను ముద్దులు బెట్టగ తల్లిదేహమున్
సళ్ళను చీకగా సుతుడు చెమ్మలు నూరగ కామకోర్కె రా
జిల్లగ పూకులో సుతుడు కీలము నాకుచు పూకునంతయున్
నాలుక దోపిజుర్రగ మదోన్మత తల్లియె ఇంకను అగలేనురా
సుల్లను దోపగా కొడక సమ్మగ దెంగర అలిగ నైన తల్లినే
తిరుమల కొండపై ముదిత వెన్నెల రాత్రిన నగ్నదేహమున్
విరిసిన పుష్పతోటన శుభాంగి మదోన్మత కోర్కె దీర్చగన్
మురిపెము గాను వాల్జడను బట్టియు వంగొన బెట్టి పుత్రుడే
విరిసిన పూకులో కసిగ మేడ్రము దూర్చగ దెంగులాడగన్
అరిచెను ప్రౌఢభారతి సుఖంబుగ కామపు కోర్కెదీరగా
దొరుకున ఇంతగా సుఖము తృప్తియు నాకము లోనయున్
కరిగిన కొవ్వు కామ మద సారము కారెను నేలకు ధారలై
మరువుగ లేనురా శివుడనంచును ముద్దులు బెట్టె మొడ్డకున్

ఎవ్వరు జన్మమిచ్చితిరొ ఎవ్వరి చన్నుల పాలుతాగియున్
ఎవ్వరు స్నానపానములు జేయగ పెంచగ పెద్దగైతివో
యవ్వన మందు యాజనని యోనిన లింగడు నాట్యమాడగన్
విశ్వము సృష్టిజేసి తన పుత్రుని భార్యగ నయ్యెదేవి యే
విశ్వ రహస్యమే జనని పుత్రుల శోభన సృష్టి కార్యమున్
అవ్వరి సళ్ళు చీక మద సాడును జుర్రగ మొడ్డదింపగన్
కెవ్వున కేకలేసె రతికేళిన కాళ్ళను పుత్రునిమీదవేయగన్

అమ్మను రాశివా సొగసు లమ్మను కామమదోన్మతంబులు
న్నమ్మను నిన్నుగన్నరతి మోహనశోభనప్రౌఢస్త్రీత్వములు
న్నమ్మను మోజుదీరగనుస్థన్యము నిచ్చినభారసళ్ళు యు
న్నమ్మను చిన్నవాడిగనె నారతి దాస్యము జేయనేర్పితిన్
అమ్మను రాశివా కనిన అమ్మను అలిని గానురా శివా
దొమ్మరి లంజ గానుర మదనోన్మత కుంభనితంబ సుందరా
లమ్మను గాననే సుతుని లంజగ నైనను సంతసంబుగన్
అమ్మను వుంచుకొందునని కోరగ సంతస మయ్యెరా
అమ్మకు తాళిగట్టగను ఆలిని జేయర లింగరూపుడా
తొమ్మిదిమాసముల్ కడుపు నందున మోసితి ఏడువర్షముల్
రొమ్ముల పాలనిచ్చితిని సమ్మగ సళ్ళకు తీట దీరగన్
తిమ్మిరి నెక్క నాకపుడు తీటగ నుండగ పూకు! నీదుమే
డ్రమ్మును చీకినాను గురుతున్నద చిన్నతనంబులోనన్
ఏమని జెప్పమందువుర ఏపుగ బారుగ పెంచితీవు మే
డ్రమ్మును అశ్వమేడ్రముగ నున్నది పెద్దగ నీదు మొడ్డ నీ
అమ్మను దెంగడాని కని అమ్మ ఋణంబును దీర్చడానికే
కమ్మని కామసౌఖ్యములు చక్కగ నివ్వర నాకు భర్తవై
అమ్మకు వీర్యదానమున అమ్మను జేయర బిడ్డనే కనన్
రొమ్ముల పాలుతాగుచును రంజుగ దెంగర సచ్చినోడనీ
జిమ్మడ పెద్దగా బలిసి గాడిద తంటుల వుంది అశ్వమే
డ్రమ్మువలెన్ లావుగను దోపిన పూకున పట్టునేమిరా
నెమ్మది గాను మెల్లగను దోపర పూకున మొడ్డనంతయున్

పుత్ర సృష్టిని జేసిన విశ్వ జనని
పుత్రుడిని కని చన్నుల పాలు నిచ్చి
పుత్ర సంయోగమే సుఖమనుచు దేవి
పుత్ర సంభోగము కొరకు పెళ్ళి యాడె
పుత్ర వ్రతనయ్యె పుత్రుని భార్య నయ్యె
పుత్ర సృష్టిని జేసిన విశ్వ మాత
పుత్ర సంయోగ సౌఖ్యము బొందు దేవి
పుత్ర కామేష్టి యాగము విధము జెప్పె
పుత్రునికి అలి నయ్యెను విశ్వ జనని
పుత్ర వ్రతము పాటించు పార్వతమ్మ
పుత్ర శృంగార సుఖములు బొంద గాను
పుత్ర లింగము పెంచగ పెద్ద జేసె
పుత్ర లింగాన్నివిశ్వము పూజ జేయ
పుత్ర లింగాన్ని భగమున పూజ జేసె
పుత్ర వీర్యము గర్భాన్న బొంద గాను
పుత్ర వంశాన్ని పెంచగ పుత్రులు గనగ
పుత్ర మేడ్రమె శ్రేష్టము పడతు లకును
పుత్ర కామమె మేలని ముదిత లకును
పుత్ర సంయోగ మే పుణ్య మిచ్చు స్త్రీకి
పుత్ర సంయోగ మే సౌఖ్య మిచ్చు స్త్రీకి
పుత్రునికి యాలి నగుటయె పుణ్య మనుచు
పుత్ర వ్రతవు నైతివిగ విశ్వ మాత
పుత్రుడె మొగుడయ్యె తల్లికి విశ్వ మందు
పుత్ర సంయోగ మే మేలు మేలనుచును
పుత్ర మేడ్రము చిన్నతన మందె చీకె
పుత్ర మేడ్రము పెంచెగ బారు గాను
పుత్ర సంగమ సౌఖ్యమె బొందు తల్లి
పుత్ర వీర్యము నింపగ పూకు నంత
పుత్రు డొక్కడు పుట్టెను పూకు నుంచి
పుత్రు లిద్దరు చన్నుల పాలు తాగ

వాసన జూచినాకుదువు పూకును కుక్కను బోలిపుత్రుడా
మీసము రాక ముందుగనె పూకురసాలను జుర్రితీవు నీ
కోసమె దాచినానుర సుగంధమదోన్మత సారమంత నా
దాసుడ వీవునీ శునక బుద్ధులు ముచ్చట గొల్పురా శివా!
వాసన జూపినావుమద పూకురసాలను చిన్ననాటనే
చూషణ జేయనేర్పితివి గొల్లిని పూకునుగుద్దనంతయున్
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెర తేనెపోసియున్
దాసుడ జేసితీవురతి సేవలు జేయగ పుట్టినానునీ
కోసమె నన్ను కంటివనుచు సేవలు జేయగ నేర్పిపూకునే
వాసన జూపికుక్కవలె పెంచితి వీవుగ పూకుగుద్దలో
వాసన బాహుమూలర స్వేదమునాకుచుపెద్దనైతి దు
ర్భాషణ లాడగా కసిగ బూతులు తిట్టుచు దెంగులాడ ఛం
దస్సున బూతుపద్యములువ్రాయుట నేర్పిన పంతులమ్మ యే
భాషకు అందనీ సొగసు ప్రౌఢ శుభాంగివె కామక్రీడలో
దోషము పాప పుణ్యములు తప్పులు లేవని కామసౌఖ్యమే
వాసియనంచు వావివరు సన్నది లేదను కామరాణి వ
మ్మా సరసజ్ఞ దేవతవు పూజలు జేతునె తల్లి భారతీ
దాసుడ నమ్మ నీకు రతి దాస్యము జేసెడి కామదాసుడన్
వాసన జూపి పూకురస మంతయు జుర్రగ నేర్పెతల్లియే
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెరపాలు తేనియల్
పోసియు చిన్ననాటరతి పోకడ లన్నియు నేర్పతల్లికే
దాసుడు నయ్యెనే శివుడు తల్లిఋణంబును దీర్చుకోవగన్
దాసుడు నమ్మనీ మదన దాసుడ నైతిని నమ్మభారతీ
వాసన గల్గుమేను నిడు వాలుగ నుంగవ పెద్దగుబ్బలన్
గేసరి మధ్యమున్ మదన కేళికి నింపగు బాహుమూలవి
న్యాసము లావుగుద్దగలమ దోన్మత తల్లిని దెంగుచుండ యా
మీసము రాని పుత్రుడు రతి నేర్పిన తల్లియె పొంగిపోవగన్
వాసన జూపి పూకు రస మంతయు జుర్రగ నేర్పెతల్లియే
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెర పాలు తేనియల్
పోసియు చిన్ననాట రతి పోకడ లన్నియు నేర్పతల్లికే
దాసుడు నయ్యె నా సుతుడు తల్లిఋణంబును దీర్చుకోవగన్
ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెనుస్నానము జేయుచుండనా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నిన్నునా తొడలు పంగను జాపగ పూకుజూపినీ
కప్పుడె నేర్పినానుర కమ్మని పూకురసాలు జుర్రగానునీ
కప్పుడెమొడ్డలేవగను చీకితి ముద్దుగ నీదుమొడ్డయున్
తప్పను కోకురా కనిన తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదు గద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
చెప్పిరి యెందరోకవులు సంస్కృత భాషన తప్పులేదనిన్
ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గమిదేనుపుత్రుడా
పంగను జాప యా జనని పుత్రుడు వంగొన బెట్టిపూకులో
లింగము బెట్టికుక్కియదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
లింగ నమశ్సివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూప పుత్రుడా
దెంగర సచ్చినోడకసి దీరగ యన్నది కామిని తల్లిభారతీ

అంతము లేదనంతమవిరామమదోన్మత కామకేళిజ
న్మంతయు చాలదే జనని తృష్ణను దీర్చగ దెంగులాటలన్
నిత్యము నూత్నపోకడ విశేష సుఖంబు లిచ్చు నామదో
నత్త సుగంధ శోభన సుదీర్ఘ సుకేశిని తల్లిభారతీ

తలచిన జాలురా శివుడ దేహము చన్నులు భారమయ్యెరా
జిలజిలలాడె చన్నులు, వికస్మిత మయ్యెర పుష్పమే
జలజల ధారలై రసము కారెర, కీలము గట్టి గయ్యె రా
గులకసి దీర్చ దెంగమనె కామ సుగంధిని తల్లి పుత్రుడిన్

రంకు పురాణముల్ చదివి రంకును జేయగ లంజయందురే
రంకును జేయదేవతలురమ్య మనోహర కావ్యమందురే
మక్కువ తోకనంగచను పాలను నివ్వగ పెంచపుత్రుడే
చక్కని కోడెప్రాయమునచన్నులుచీకగ తల్లియోని నెం
చక్కగ ముద్దులాడిమద సాడును జుర్రగ ఆగలేక పై
కెక్కగ పుత్ర మేడ్రమును సమ్మగ దించుకొనంగ దెంగుచూ
రక్కుచు బూతులాడుచును లంజయనంగను నేమిపుత్రుడా
హక్కుర తల్లికిన్ కొడుకు యవ్వన మేడ్రము దించుకోవగన్
పూకున నిండుగా కసిగ ముచ్చట దీరగ దెంగ తృప్తిగా
చిక్కని పుత్రవీర్యమునుగర్భము బొందగ తల్లిహక్కురా
చక్కగ తొమ్మిదీ నెలలు కామము దీరగ నిన్నుదెంగగన్
చక్కని బిడ్డపుట్టగనె చిక్కని పాలను చీకనిచ్చెదన్
మక్కువ తోడపాలుకుడ వంగను వచ్చును ఆగకుండనే
నిక్కము పాలుతాగగను నీకసి దీరగ దెంగుతానురా
తక్కిన మాటలేలమదనోన్మత లంజను నీకుపుత్రుడా
రొక్కము తీసుకోనిరతిసౌఖ్యము నిచ్చెడి తల్లినేనురా
కైకను పూర్వజన్మమున కుంతిని ద్రౌపది రాధదేవకీ
నీకులమందు యందరినిదెంగిన తల్లిని తల్లి నైతిరా
నీకును చిన్నవాడిగనె నేర్పితి దెంగుట నాకు దాసుడా
నాకసి దీరదెంగుదును నిత్యము, కన్నది దెంగడానికే
నాకొడకా పెంచితిని నేర్పితి దెంగుట దాస్యపుత్రుడా
నాకసి దీర కొట్టెద నిను తిట్టుచు దెంగెద లంజ పుత్రుడా
రంకును జేసి దేవతలు రాజులు రాణులు తల్లి పుత్రులా
రంకును కావ్యగాధలుగ వ్రాయనె లేదుర సంస్కృతంబునన్
ఏకవి వ్రాయలేదుగద! దేవిని అమ్మగ అందచందముల్
చక్కని వర్ణనల్ కవులు జేసిరి అమ్మను దెంగ కోర్కెతో
డన్ కలలోన జాగృతిన దెంగిరి బాగుగ సత్కవీంద్రుల్
పెక్కు విధంబులన్పొగిడి పుష్పము రేకులు విప్పు చందమున్
చక్కగ అంగవర్ణనలు జేయగ చన్నులు పిర్రలు కేశసంపదల్
పిక్కలు కాళ్ళుచేతులను మోమును చేపలు గుద్దయందముల్
మిక్కిలి మోజుగా తొడలు పూకును పూకుపె దాలుగొల్లినీ
అక్కను పెద్దయమ్మ చినయమ్మను అమ్మలగన్నయమ్మనూ

రంకుయె గాద భారతము రంకుయె రాముని జన్మము ఋషుల్
రంకును యజ్ఞ కార్యమని రాణుల తోరతి జేయ చుందురే
ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండెపూ
కాకలి వేయగాకసిగ సమ్మగ దెంగగ కన్నపుత్రుడే
చాకలి మంగలీ పనులు జేయగ నిత్యము నాకుదాసుడై
చంకలు అతులూ గొరిగి శుభ్రము జేసియు నగ్నస్నానమున్
చిక్కులు దీసికేశములు చక్కని వాల్జడ వేసి పుత్రుడే
చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరిసెల్ రస గుల్లను జాంగ్రి లడ్డులున్
మిక్కిలి తియ్యనీ అరటి పండ్లను ముగ్గిన జామపండ్లనూ
చక్కర కేళి పాయసము కొబ్బరి వుండలు జీళ్ళ పాకమూ
చక్కెర పొంగలీ మడత కాజలు బూరెలు పూతరేకులూ
చిక్కని పండు మామిడిర సాలను తియ్యని పాలకోవలన్
చక్కెర పాకమంతయును చిక్కగ పీల్చుగులాబిజాములూ
తొక్కుడు లడ్లు బందరు మిటాయిలు చిక్కని బెల్లపాకమూ
పూకున నిండుగా జొనిపి పూకును నాలుక దోపిపీల్చగన్
ముక్కలు కోసిమెత్తగను పండిన తియ్యని జామ పళ్ళనూ
చిక్కని పూకుపాకముల సారము కమ్మగ జుర్రు జుర్రగన్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ అరగించగా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మను దెంగుపుత్రుడా!

చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరి సెల్ రసగుల్లను జాంగ్రిలడ్డులున్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ అరగించగా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మకు దాస్యపుత్రుడా!

కేకలు వేయుదెంగగను చంపర నన్నను చుండునప్పుడున్
రక్కును గోళ్ళతో కసిగ రక్తము కారగ వీపునంత పై
కెక్కగ దెంగుబూతులను చుండగ గట్టిగ పట్టుమొడ్డయున్
పూకున కండరాలుకదపంగను మొడ్డను వత్తుచుండగన్
లెక్కకు మించిసౌఖ్యముర రంకును జేయగ తల్లిపుత్రులూ
పక్కనె పండుకోగ అను మానము రాదుర జూచువారికిన్
చక్కగ ఇంటిలోనరతి క్రీడలు నాడుచు గర్భమొచ్చినన్
అక్కర దీర్చలేనిమొగుడుండగ తప్పన లేరు యెవ్వరున్
మక్కువ దీరగా చనుల పాలను నిత్యము నీవు జుర్రగన్
తక్కువ కావు వృద్దినగు యెన్నివసంతము లొచ్చినన్ ఇం
కెక్కువ పాలువచ్చునుర చీకగ సళ్ళను నీవు నిత్యమూ
పూకున నీవు దెంగగను వీర్యము నింపగ వృద్దిబొందురా
చక్కగ కొవ్వు బట్టి మెరిసేనుర దేహము కాంతులీన యెం
తెక్కువ దెంగ యంతగను తృప్తిని బొందగ సోయగంబు ఇం
కెక్కడ వచ్చురా తరచి జూడగ తల్లికి పుత్ర మేడ్రమే
మిక్కిలి సౌఖ్య మిచ్చునుర పాపము పుణ్యము జూడనేల యే
లెక్కన జూచినా ఇలనె లభ్యము నౌనుర స్వర్గ సౌఖ్యముల్
మిక్కిలి నిష్ఠతో బతికి పొందిన స్వర్గము లోన లభ్యమా
స్త్రీకి మరింతగా సుఖము చెప్పనె లేదుగ శాస్త్రమందునన్
ఇంకొక జన్మలో సుతుడ నీవెర జన్మము లెన్ని యైననా
పూకున పుట్టెదీవు మగ బిడ్డగ చాలదు ఒక్కజన్మమే
ఇంకను యెన్నిజన్మములు దెంగిన తీరని కామముంది నా
కింకను నీవె పుత్రుడివి సార్ధక నామము నీదిరా శివా
చక్కని లింగరూపుడవు కామమదోన్మత తల్లిదాస్యమే
నీకును శక్తి ముక్తి పరమేశ్వర తల్లికి యోనిపూజలే
భక్తిగ జేయరా శివుడ వైనను పుత్రుడ వీవు దాసుడా
పెక్కురు నన్నుకోరినను పుత్రుని లంజగ నైతిరా శివా
నాకము వద్దురా కొడక నాకిన జాలుర నీవు నన్ను నే
నాకము వెళ్ళగా కసిగ దెంగుదురేమొర నన్ను దేవతల్
నాకసి దీర్చనా కొడుకు దెంగిన తృప్తిని ఇవ్వ లేరురా
ఒక్కడు పూకునిండుగ మరొక్కడు గుద్దన మొడ్డనింప యిం
కొక్కడు నోటబెట్టగను చేతుల నిద్దరి మొడ్డ బట్టి ఎం
ఛక్కగ దెంగినా సుతుడి సుల్లను దోపగ వచ్చుసౌఖ్యమే
దక్కదు అశ్వ మేడ్రములు నందియు గార్ధభ మేద్రముల్
పెక్కు విధంబులన్ కసిగ పూకును గుద్దను దోపిదెంగ నా
కింకను తృప్తితీరదుర కోర్కెలు దీరును నిన్నుదెంగగన్
తక్కిన మాటలేల మదనోన్మత కుంతిని దెంగుదేవతల్
నాకసి దీర్చయెందరును దెంగిన తగ్గని కోర్కెలన్నిని
న్నెక్కగ దెంగగా కసిగ తిట్టలభించెడి తృప్తినాకు నిం
కెక్కడ రాదు పుట్టితివి చీల్చగ నాభగ ద్వార మంత నీ
వెక్కడ పుట్టినావొ యది యేరతి సౌఖ్యము నిచ్చుద్వారమెం
చక్కని కీల స్థానముర కీలము బట్టియు మర్దనంబును జే
యన్ కసితో భగము విచ్చగ కామరసాలు నుద్భవించగన్
నాకర జుర్రుకోర శివుడా మదనామృత సారమంత యెంతగా
నాకిన యంతగాను మదనామృత ధారలు వచ్చుతల్లి ప్రే
మాంకిత కామ కారకుడ నీకది స్వర్గము మోక్షము శివా!
రంకున బుట్టితీవునను రాత్రులు మామయెదెంగపుత్రుడా
కుక్కను బోలినాకుదువు చన్నులు పూకును వళ్ళు గుద్దలో
బొక్కను పూర్వజన్మమున బుద్ధులు ఇంకను ఉన్నవేమొరా
కుక్కగ నిన్ను పెంచు కొనగా కసిదీర రమించనానె మో
మిక్కిలి కోర్కెతో నిపుడు పుట్టితి తీవుర నాకు పుత్రుడా
కుక్కను అశ్వమేడ్రమును గాడిద మొడ్డను నాదు పూకులో
కుక్కియు దెంగు దెంగగను కోర్కెలు తీరవు నాకు నీవు పై
కెక్కగ పూకుగుద్దలను సమ్మగ దెంగిన చాలు పుత్రుడా
మక్కువ దీర్చగా కసిగ మొడ్డను దోపర లంజపుత్రుడా

కుక్కయనుందువే జనని కుక్కలు దెంగగ పుట్టినాన ఆ
కుక్కల మొడ్డ చీకగను కుక్కలు నిన్ను పడేసి దెంగగన్
పూకును నొక్కనొక్కటిగను మొడ్డలు దోపగ దెంగ! జాతి కుక్కలా
లేకను వీధికుక్కలను లెక్కకు మించియు దెంగెనందువా
కుక్కలు దెంగ చాలకను గుఱ్ఱము గాడిద జాతి మేడ్రముల్
పూకున విప్పదీసి నతి మోహము తోడను దూర్చుకోగ కై
పెక్కగ దెంగులాడితివ పూకున గుద్దన సమ్మసమ్మగా
పూకును జూడగా దిగుడు భావిగ లోతుగ పెద్దగున్నదే
ఒక్కడు పూకునిండుగమ రొక్కడు గుద్దన మొడ్డ దోప నిం
కొక్కడు నోటబెట్టగను చేతుల నిద్దరి మొడ్డ బట్టి కై
పెక్కగ దెంగుదెంగగను మక్కువ తోడను దెంగులాడగన్
నక్కియు జూచి చిన్నతన మందున ద్రౌపది వేము కుంతివో
తక్కిన మాటలేల మద నోన్మత హస్తిని జాతి లంజవే
పక్కనె నేను పండుకొన పూకున మొడ్డలు దించుకొంటివే
ముక్కుచు మూల్గుచు బూతులు తిట్టుచు దెంగులాడుచున్
మక్కువ తోడనే చనులు నోటన బెట్టగ పాలు నివ్వ నెం
చక్కగ పెంచినావు నను కామమదోన్మత తల్లి భారతీ

పుట్టిన పూకులో కసిగ మొడ్డను దించగ పాపమందురే
పుట్టిన పూకులో పరులు మొడ్డలు దించుట కన్న పుత్రుడే
పెట్టగ పూకునిండుగను పట్టక మెల్లగ మెల్లమెల్లగా
పెట్టర సచ్చినోడకడుపొచ్చిన నేమిలె దెంగుసమ్మగా

నల్లని దాన పద్మ నయనంబులదాన మదోన్మతంబు రా
జిల్లెడి దాన భార చను గుబ్బల బొడ్డుకు జారనెత్తనా
నేలకు నంటు వాల్జడయె నెత్తగ వచ్చెద నమ్మనెప్పుడున్
తల్లివి యైన నేమినిను దెంగక నుండుట సాధ్యమౌనటే!
తల్లిని యైననేమి మదోన్మత హస్తిని జాతిస్త్రీని నా
సళ్ళన పాలుతాగచిన వాడిగ పూకురసాలు వచ్చెరా
తల్లిని జేయరా కొడక తాళిని గట్టగ బిఢ్ఢపుట్టగన్
సళ్ళన పాలుతాగుచును సుల్లను దూర్చగ దెంగువచ్చురా!

గర్భము జేయరా కసిగ గర్భ గుడిన్ రతి జేయ పుత్రుడా
గర్భము తానె జేసెనని గర్వము బొందును నీదు తండ్రియున్
గర్భము మోయగా కసిగ సమ్మగ దెంగుచు నుండనీవు సం
భోగము జేయగా నదిప్ర మోదము సౌఖ్యము నిచ్చు పుత్రుడా

రాముడు దెంగె కూతురగు సీతను భూసుత కూతురేగదా
బ్రహ్మయు దెంగె కూతురగు భారతి పెండ్లము జేసుకోవగన్
అమ్మల గన్నయమ్మముగు రమ్మల మూలపు టమ్మదేవియే
కామము దీర్చరా యనగ అమ్మను దెంగెను లింగరూపుడే

పంచడార కన్న పాలు మీగడ కన్న
జుంటి తేనె కన్న జున్ను కన్న
కన్న తల్లి పూకు జుర్ర కమ్మగ నుండు
శివుడు జెప్పు మాట సునృ తంబు

కన్నె పిల్ల కన్న కామ మదోన్మత
కన్న తల్లి పూకు కుతిగ దెంగ
సుఖము మెండు ఇలన స్వర్గమిదేనుర
శివుడు జెప్పు మాట సునృ తంబు

పాపమొ పుణ్యమొ నరక ప్రాప్తమె లభ్యమొ చచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని డెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపుత్రుడా!

జన్మనిచ్చిన తల్లి కామపుకొర్కె దీర్చగ పాపమా
జన్మమప్పుఢు పూకును చీల్చుకొనంగ వచ్చితి పెద్దగై
జన్మని చ్చిన పూకు లోనికి బోవ పట్టను గాననే
జన్మ స్థానములోకి పోవగ సుల్ల దించగ పాపమా!
జన్మని చ్చిన తల్లి కామపు కోర్కె దీర్చగ పాపమా?
జన్మస్థలము యంద చందము శోభ జూడగ ప్రేమతో
జన్మనిచ్చిన తల్లి పూకు రసాలు జుర్రగ కోర్కెతో
జన్మనిచ్చిన తల్లి పూకున సుల్లను దించగ కోర్కెతో
జన్మస్థలము లోన మేఢ్ర రసాలు నింపిన పాపమా?
జన్మనిచ్చిన తల్లి కేకడు పుజేయ దెంగిన పాపమా

రాముడు వైన నీవు ముగురమ్మల పూకులు దెంగకుందువా?
భీముడు వైన నీవు మద భామిని కుంతిని దెంగ కుందువా?
అమ్మ యశోదదేవకిల కామము దీరగ దెంగ కుందువా?
అమ్మను పెళ్ళియాడితివి కామమ దోన్మతలింగరూపుడా

భార స్థనాల భారతిశుభాంగ సుగంధిని శోభనాంగి శృం
గార మదోన్మతా ముదిత కుంభనితంబ సుదీర్ఘకుంతలా
పిర్రలు సళ్లు పిక్కలను మీటెడివాల్జడ నూగుచుండగన్
దారిన బోవ నిన్నుగని దెంగగ జూతురె తల్లి భారతీ

చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరి సెల్ రసగుల్లను జాంగ్రిలడ్డులున్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున దోపగ తిందువేమిరా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మకు కామదాసుడా!

కంటికి నిద్రవచ్చునెసుఖంబుగ మర్దన జేయకుండగన్
వంటికి సళ్ళకూ తొడలు పిర్రలు పిక్కలు గుద్దపూకుయున్
బట్టలు విప్పినగ్నముగ పూకున మొడ్డను దోపదెంగకన్
కంటికి నిద్రవచ్చునెసుఖంబుగ దెంగక నున్న పుత్రుడా!

సంక్రాంతి నెలలో రాత్రి తల్లి ఇంటి ముందు

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email