ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 28

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 28

telugu sex stories boothu kathalu వీళ్ళు వస్తున్నారని నేను కూడ మంచి చీర కట్టుకుని కొంచెము అందగా రెడి కావడంతో మా ఆయన కళ్ళు నన్ను ఎగా దిగా చూస్తున్నాయి …
ఆయన చూపు ఎక్కడ ఆగిందో ..నన్ను నేను చూసుకుంటే అర్థం అయింది… నడుము దగ్గర చీర కోంగు జరిగి నడుము. స్పష్టంగా కనపడుతుంది అందువల్ల తన చూపును నడుము దగ్గర ఆపాడు …
ఇంతలో అమ్మ, నాన్న మరియు వినోద్ వచ్చారు..
వినోద్ రాగానే వాడి చూపు మంజు పైన పడింది
నిజం చెప్పాలంటే మంజును చూస్తే ఆడదాన్ని అయిన నాకే ఎదోలా ఉంది ఇక వినోద్ ఆగగలడా….
ఈ మధ్యనే పెళ్లి అయింది కాభోలు మనిషి బాగా రంగుతేలి మిల మిల మెరిసిపోతుంది…చూస్తే మంజు వయసు నాతో సమానంగా ఉండేలా కనిపిస్తుంది…గిల్లితే కందిపోయేంత తెల్లగా ఉంది….నిజంగా నాకైతే మంజు అందం చూడగానే అసూయ వేసింది…..
మా అమ్మవాళ్ళతో మాట్లాడుతునే నావైపు అదోలా చూస్తున్నాడు నాకు కాభోయే భర్త(నా భర్త పేరు తెలుసు కదా రఘు..ఇకపై రఘు అనే పేరు వాడతాను సరేనా…)
రఘు అలా చూస్తుంటే నాకు ఎదోలా ఉంది…
పెళ్ళి చూపుల్లో ,ఎంగేజ్మెంట్ సమయంలో అంతగా చూడలేదు కానీ! బాగానే ఉన్నాడు….
వినోద్ మాత్రం మంజును కోర కోరగ చూస్తున్నాడు
వాడి చూపులు నా మీద కాకుండా మంజు పైన పడటంతో నాకు కోంచెం సంతోషంగా అనిపించింది ఎందుకంటే వాడు రఘు ముందర నన్ను అదోలా చూస్తే రఘుకి అనుమానం కల్గచ్చు కదా! అందుకనే నేను కూడ వినోదును పెద్దగా పట్టించుకోలేదు మరియు వినోద్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలనుకున్నాను…
కాసేపు అందరూ మాట్లాడుకున్నాక భోజనం సమయం కావడంతో అందరం భోజనాలకి కూర్చున్నాము.. రఘు నా పక్కన రఘుకి అటు పక్క మంజు …మంజుని అనుకుని అమ్మ …అమ్మ, నాన్న మధ్యలో వినోద్ అంటే నాకు ఎదురుగా వినోద్ ఉన్నాడు…
అమ్మ, నాన్న ఇద్దరు రఘుతో మాట్లాడుతు తింటున్నారు..
మధ్య మధ్యలో మంజు కూడ వాళ్ళ మాటల్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది…
వినోద్ మాత్రం సైలెంటుగా భోజనం చేస్తునే మంజును దోంగ చూపులు చూస్తున్నాడు…
డైనింగ్ టేబుల్ కింద నా కాళ్ళను తగిలించి కళ్ళతో సైగ చేసాడు వినోద్ …నాకు గుండెల్లో రాయి పడినట్లు అయింది నేను వెనక్కి కాళ్ళు తీసుకున్నాను వినోద్ ఇంకోంచం ముందుకు జరిగి మళ్ళి కాళ్ళు తాకించాడు నాకు ఒకటే టెన్సనుగా ఉంది…నేను వెనక్కి జరగలేక పోలేక పోయాను
జరిగితే పక్కన ఉన్న రఘు ఏమైందని అడుగుతాడని భయంతో జరగలేక పోయాను….
వినోద్ చీరను కాలితో పైకి జరుపుతూ రాస్తున్నాడు..
నాకు భయంతో చమటలు పట్టాయి …వీడికి ఎంత ధైర్యం అనుకున్నాను.. అందరూ ఉన్న ధైర్యంగా వాడు చేసే పనికి వాడిని మెచ్చుకోవాలో.. లేక తిట్టుకోవాలనో అర్థం కాలేదు…
అందరూ మాటల్లో ఉన్నారు కాబట్టి సరిపోయింది లేకుంటే…
చిన్నగా మోకాళ్ళ వరకు తీసుకోచ్చాడు…ఇంతలో నడుము మీద చెయ్యి పడింది ఒక్కసారిగా నాకు పొర మాలింది…
అందరూ , మెళ్ళిగా తిను అన్నారు…
చెయ్యి వేసింది రఘు… పొర మాలగానే తీసిన చెయ్యి మళ్ళి కాసేపటికి నడుముపైన వేసాడు… రఘు వంక్క చూస్తే బుద్ధిమంతుడిలాగ తింటున్నటు కటింగ్ ఇస్తున్నాడు..
చెయ్యిని నడుముపైన సుతారంగా తడుముతున్నాడు
నాకు మాత్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంది… కింద కాళ్ళతో వినోద్ పైన నడుము మీద రఘు…అసలే వేడిమీద ఉన్న శరీరం ఇద్దరి మగాళ్ళ తాకిడితో నాలో చెప్పలేనంతా విరహాం పుట్టింది…నా చేతితో రఘు చెయ్యిని దొబ్బాను నా చెయ్యిని గట్టిగా పట్టుకుని పిసికాడు చేసేది ఏమి లేక చెయ్యిని విదిలించుకుని కూర్చున్నాను….
చేతిని తీయగానే రఘు నడుమును పట్టి పిసుకుతున్నాడు
నేను మాత్రం ఎవరిని ఏమీ అనలేక చాలా అవస్త పడుతున్నాను… నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఒక ఇంతగా మనసులో చెప్పలేనంతా హాయిగా ఉంది…
వినోద్ కాలు మోకాళ్ళని దాటి పైకి వస్తుంది.. రఘు చెయ్యి నడుము మీద నుండి చిన్నగా పొట్టమీదకి వెల్తుంది…..
శరీరం మొత్తం చమటలు పట్టాయి సళ్ళు బరువెక్కాయి..
వీళ్ళ తాకిడితో ఎదో అయిపోయేలా ఉందని త్వర త్వరగా భోజనం చేసి నా రూములోకి వెళ్ళిపోయాను…..కాసేపటికి అమ్మ వచ్చింది …నాన్న, వినోద్ ఎదో పని ఉందని భయటకు వెళ్ళారని చెప్పింది… నాతో కాసేపు మాట్లాడి నేను మార్కెటికి వెల్తున్నాను రఘుకు*,
మంజుకి ఎమైనా కావాలంటే చూసుకో అని చెప్పి నా రూము నుండి భయటకు వచ్చింది అమ్మతో నేను భయటకు వచ్చాను….. అన్నా, చెల్లెల్లు ఇద్దరు సోపాలో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు..
బాబు నేను మార్కెట్ వెల్తున్నాను ఎమైనా కావాలంటే లలితని అడుగు లేదా రెస్ట్ తీసుకుంటావేమో వెళ్లి ఆ రూములో పడుకో అని నా రూము చూపించింది…రఘు సరేనని నా రూముకి వెళ్ళాడు… అత్తయ్య నేను నీతోపాటు వస్తాను …
మార్కెట్ చాలా దూరం చాలా సమయం పడుతుందమ్మ …
పర్వాలేదు అత్తయ్య …
సరే నీ ఇష్టం …
లలిత నువ్వు ఇంట్లోనే ఉండు రఘు లేస్తే టీ పెట్టు అని చెప్పి ఇద్దరు వెళ్ళారు…
చెసేది ఎమీలేక సోపాలో కూర్చొని TV పెట్టాను…
TV చూస్తుంటే వెనుక నుండి ఎవరో కళ్ళు మూయడంతో ఉలిక్కిపడి లేచాను ….చూస్తే రఘు…
ఓ….మీరా ఎంత భయపడ్డానో తెలుసా…
ఎందుకు భయం …
ఎవరో అనుకున్నాను…
అవునా..సరే మంజు ఎక్కడికి వెళ్ళింది..
మా అమ్మతో మార్కెట్ వెళ్ళింది…
నువ్వు వెళ్ళలేదా…
నువ్వు ఒక్కడివే ఇంట్లో ఉంటావని నీకు ఎమైన కావాలంటే చూసుకోమ్మని చెప్పింది అందుకే నేను ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది…
మనిద్దరని ఇలా ఎందుకు ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళారో తెలుసా…
ఎందుకు….
మనము ఎకాంతంగా గడపటానికి..
చీ….ఎమిటి ఆ మాటలు..(ఎంత చెడిన ఆడదైనా ఎంతమందితో పడుకున్నది అయినా నేను ఇలాంటి దానిని అలాంటి దానినని చెప్పుకోదు అందుకనే ఇక్కడ లలిత కూడ ప్రతివ్రత మాటలు మాట్లాడుతుంది)
మనం ఇద్దరం కాభోయే బార్య, భర్తలమే కదా..
అందుకని పెళ్ళికి ముందే ఇలాంటివి నాకు ఇష్టం ఉండదు..
రఘు నేను చెప్పే మాటలు పట్టించుకోకుండా నా దగ్గరకు వస్తున్నాడు..నేను వెనక్కి వెల్తున్నాను..
వెనక్కి వెల్తు వెనక ఉన్న సోపా అడ్డు రావడంతో సోపాలో పడ్డాను..రఘు దగ్గరకు వచ్చి నేను సోపా నుండి లేవకుండా అటు ఇటు చేతులు పెట్టాడు…
ఫ్లీజ్ ఏమిటి ఇలా ఫ్లీజ్ అడ్డులే…
నేనంటే ఇష్టం లేదా….
నువ్వంటే ఇష్టం లేనిదే పెళ్ళికి ఒప్పుకున్నానా…
మీ ఇంట్లో బలవంతంగా ఒప్పించారేమో….
ప్లీజ్ అలా అనకు అలాంటిది ఏమీ లేదు నాకు ఇష్టం ఉండే ఒప్పుకున్నాను…
మరేందుకు ఇప్పుడు వద్దంటున్నావు ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోతే సగం పెళ్లి అయినట్లు తెలుసా…
మిగతా సగం ఉంది కదా….
అంటే మిగతా సగం జరగదనా…
చీ….ప్రతి దానికి ఎందుకు అలా అపార్థం చేసుకుంటావు…
ఇప్పుడు నువ్వు ఒప్పుకోక పోతే అలాగనే అనుకుంటాను..
పెళ్లికి ముందే ఇలా తప్పు నేను ఒప్పుకోను…
నేను చేసుకోనని నమ్మకం లేదా….
చా…అలాంటిది యేమీ లేదు…
అయితే ఒకసారి ఒప్పుకో….
ప్లీజ్ నాకు భయంగా ఉంది ప్లీజ్ …ప్లీజ్….
ఎందుకు భయం నేను నీ భర్తనే కదా…
ఇంకా కాలేదుగా….
మెడలో తాళి పడకపోతే నన్ను భర్తగా స్వీకరించవా…
యేమిటి మీరు ఎదేదో మాట్లాడుతున్నారు…
నీ మీద ఇష్టం నన్ను ఇలా మాట్లాడేలా చేస్తుంది…
నీ మనసులో ఎముందో తెలియదు కానీ…మొదటి చూపులోనే నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావు..ఆ రోజే నేను నిన్ను నా బార్యగా పిక్స్ అయ్యాను…నిన్ను నా మనిషి అనుకున్నాను.. నువ్వు మాత్రం నన్ను వేరు చేస్తున్నావు…
సరే నీకు ఇష్టం లేకుంటే ఈ పెళ్లి కూడ ఎందుకు ఇష్టం లేని వారితో సుఖంగా ఉండలేము. ….
రఘు మాటలకి నా కళ్ళలో నీళ్ళు మెదిలాయి…నేను యేడుస్తునే..
ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నావు..ఇప్పుడు చెపుతున్నాను విను నువ్వంటే నాకు ఇష్టమే… నేను ఎవరి బలవంతగానో ఒప్పుకోలేదు… నాకు మనస్పూర్తిగా ఇష్టం ఉండే ఒప్పుకున్నాను… మా ప్యామీలికి కూడ మీ ప్యామిలి అంటే ఇష్టమే..మొన్న మీ ఇంటికి పంక్షనకి వచ్చినప్పుడు మీ మంచితనం గురించి మీ ప్యామిలి గురించి మా అమ్మ నాతో అంతా చెప్పింది …నిన్ను బాదపెట్టాలని నిన్ను పెళ్లి చేసుకోకూడదని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు పెళ్లికి ముందే ఇలా చేయడం తప్పని నేను అంటున్నాను అంతే అంతకు మించి మరేమీ లేదు….
ఆ మాటలకి కోంచెం తగ్గి నా పక్కనే కూర్చొని నా కన్నీళ్ళు తుడుస్తూ సారి నిన్ను ఎడపించినందుకు…
నిన్ను చూసి ఆపుకోలేక అడిగాను నువ్వు ఒప్పుకోక పోయే సరికి ఎదేదో మాట్లాడాను…నన్ను క్షమించు..
పర్వాలేదు నువ్వేమీ పరాయి వాడివి కాదుగా నాకు కాభోయే భర్తవే కదా…
థాంక్స్ లలిత అని నన్ను దగ్గరకు తీసుకుని….
ఇంకేపుడు నిన్ను బాదపెట్టను సరేనా…అంటూ నన్ను ఓదార్చుతున్నాడు..
నేను యేమీ మాట్లాడకుండ అలాగే ఉన్నాను…కిందకు చూసాను పాయింట్లో ఉబ్బిపోయింది.. ఎంత విరహంతో ఉన్నాడో అనుకున్నాను.. ఎందుకో నాకు పాపం అనిపించింది.. అందులో నాలో కూడ సెగ మొదలైంది..రాత్రి వినోద్ చేసిన పనికి మధ్యాహ్నం ఇద్దరూ రేపిన గులకి నాలో తాపం అంతకంత పెరిగింది…..
లలిత నేనంటే నిజంగా నీకు ఇష్టమే కదా!
చాలా ఇష్టం…
థాంక్స్ లలిత అంటూ అలాగే గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు…
నాలో తెలియని తాపం మొదలైంది…తప్పు చేస్తున్నామనిపిస్తుంది..
నీకు ఇష్టం లేకుండా యేమి చెయ్యను నువ్వు యేమి భయపడకు..
థాంక్స్…. అవును నిన్ను ఏమని పిలవాలి..
నాకు మాత్రం నీతో బావని… పిలిపించుకోవాలని ఉంది నీకు ఇష్టం ఉంటే బావ అని పిలువు లేకుంటే రఘు అని పిలువు…
నువ్వంటే ఇష్టమే బావ..థాంక్స్ లలిత అంటూ కౌగిలిలో ఇంకా నలిపాడు…బావ ఇక వదులు అమ్మ వాళ్ళు వస్తారేమో…ఇప్పుడే కదా వెళ్ళింది అంత తోందరగా వస్తారా…
కాస్త దూరమే సమయం దాదాపు రెండు గంటలు పట్టచు..
మరి నిన్ను ఇలా కౌగిలించుకోవడానికి కూడ ఒప్పుకోవా…
అలా కాదు ఎవ్వరైనా వస్తారేమోనని భయంగా ఉంది…(నిజంగా ఇవ్వని లలిత మనసులో మాటలు కాదు భయటకు ఎదో అనాలని అంటుంది మనసులో మాత్రం కసిగా దెంగిచుకోవాలని ఉంది…తోందరగా ఒప్పుకుంటే బాగుండదని నంగనాసి మాటలు మాట్లాడుతుంది)
డోర్ లాక్ ఉంది కదా…
ఆ…ఉంది మరేందుకు భయం…
లలిత….
బావ…
I love you లలిత….
I to love you బావా…..
ఒకసారి నిన్ను ముద్దు పెట్టుకోవాలని ఉంది లలిత అది నీకు ఇష్టం ఉంటేనే..
ఇష్టమే బావా కానీ మనసులో ఎందుకో భయంగా ఉంది…
ఎందుకు నా మీద నమ్మకం లేదా….
అయ్యో…నమ్మకం ఉంది బావా…
సడనుగా నన్ను వదిలి నా మీద నమ్మకం ఉంటే… నేనంటే ఇష్టం ఉంటే …రూములో ఉంటాను రా…. నేను బావా బావా అని పిలుస్తున్నా వినకుండా వెళ్ళిపోయాడు….
ఏమి చేయాలో తోచడం లేదు లోపలికి వెల్తే ఏమి జరుగుతుందో తెలియని పిచ్చిదానయితే కాదు…అలాగని వెళ్ళకుంటే ఫీల్ అవుతాడు..వెళ్లిన తర్వాత ఊరికే ఉండడు నేను ముందే విరహంతో ఉన్నాను అలాగని పెళ్లికి ముందే ఇలా జరిగితే నా గురించి తప్పుగా అనుకుంటాడేమో…
ఏమి చేయాలో అర్థం కావడంలేదు …ఒకసైడ్ లోపలికి వెళ్ళమని మనసు తలుస్తుంటే మరోసైడ్ వద్దని సముదాయిస్తుంది… ఇంతలో మొబైల్ రింగ్ అయింది …రఘు పోన్ చేస్తున్నాడు…
పోన్ లిప్ట్ చేసాను…
నువ్వు రాలేదంటే నేను ఎమని అర్థం చేసుకోవాలి…
ఫ్లీజ్ బావా నేను చెప్పెది విను….
నేను ఏమి వినను నీకు ఒక ఐదునిమిషాలు సమయం ఇస్తున్నాను ఈ ఐదు నిమిషాల్లో ఒక సెకండ్ దాటిన నేనంటే ఇష్టం లేదనే అనుకుని ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతాను…తర్వాత నీ ఇష్టం ఆంటూ పోన్ పెట్టెసాడు…
రఘు అలా అనేసరికి నాకు చాలా బాద వేసింది…
మనసు నొచ్చుకున్నట్టు అయింది…ఇక ఏమైతే కానీ అని లోపలికి వెళ్ళడానికి డిసైడ్ అయ్యాను…..
డోర్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాను బెడ్పైన పడుకుని ఉన్న రఘు లేచి నా దగ్గరకు వచ్చాడు….
చాలా థాంక్స్ అంటూ కౌగిలించుకున్నాడు…
నేను అంత త్వరగా రెస్పాండ్ కాకూడదు ఎందుకంటే నాకు ఇంతకుముందే ఇలాంటి అనుబవం ఉందని అనుమానం రావచ్చు అందుకని ఏమీ తెలియని దానిలాగ జాగ్రత్తగా ఉండాలని మనసులో అనుకున్నాను…
బావా తప్పు కాదా….
నా మనస్పూర్తిగా చెపుతున్నాను తప్పు కానే కాదు….
ఇలా చేస్తే నా గురించి తప్పుగా అనుకుంటావని భయంగా ఉంది బావా…
నేను యేమీ అనుకోను ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యాక ఇవన్నీ జరగడం సహజమే..అయినా నువ్వు నా బలవంతాన ఒప్పుకుంటున్నావు …
అందుకని నేను యేమీ అనుకోను ..
పెళ్ళి జరిగింది అనుకో …
మనం ఇప్పుడు బార్య భర్తలమే అనుకో…
ఏమో బావా మనసులో ఎదో తెలియని భయం ఉంది…
నేను ఇంతగా చెపుతున్నాను కదా…
నువ్వు భయపడకుండా నాతో సంతోషంగా ఉండు….
సరే బావా కానీ ఇంకేపుడు నేనంటే ఇష్టం లేదా అనకు నాకు చాలా బాద వేస్తుంది…
అలా అనకపోతే నువ్వు రావని అన్నాను సారి….
మన మధ్యలో సారిలు వద్దు బావా…
పెళ్లి తర్వాత నన్ను బాగా చూసుకుంటు …
నాతో ఎప్పటికీ సంతోషంగా ఉంటే చాలు…
నిన్ను ఎప్పటికి బాగా చూసుకుంటాను నీతో ఎప్పటికి సంతోషంగా ఉంటానని ఈ క్షణమే నీ మీద ఒట్టు వేసి చెపుతున్నానని నా తలమీద చెయ్యి వేసాడు… తలమీద చెయ్యి తీసి చాలా థాంక్స్ బావ అంటు
కౌగిలించుకున్నాను…ఇద్దరం చాలాసేపు అలాగే కౌగిలిలో ఉండిపోయాము….
నీ శరీరం చాలా స్మూతుగా ఉందని వీపున చేతులతో తడుముతున్నాడు…నేను ప్రీగా ఉండటం మొదలుపెట్టాను..
నువ్వు అలా తడుముతుంటే నాకు ఎదోలా ఉంది ఎందుకు బావా..(తెలియని దానిలా కటింగ్)
అవునా…ఎలా ఉంది…
ఏమో బావా …ఎదో కోత్తగా ఉంది…
నీకు బాగుందా…..
ఆ…..బాగుంది బావా…..
ఇంకా గట్టిగా కౌగిలిలో బిగించి మెడ సోంపున పెదాలతో రాసాడు…..
బావా…….అంటూ మూలుగుతు…
చేతులతో రఘు వీపు మీద తడమటం మొదలు పెట్టాను…
నా తలను చేతుల్లోకి తీసుకుని కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ…I love you ….అన్నాడు..
I to love you బావా….
తలను దగ్గరకు తెచ్చి నా పెదాల దగ్గర ఆగిపోయాడు…
నా పెదాలు అదురుతున్నాయి….
ఒకరి శ్వాస ఒకరికి తగులుతుంది…
మనసులో ఎదో తెలియని ఒక రకమైన ఫీలింగ్ …
ఆ క్షణం మాటల్లో చెప్పలేనంత ఫీలింగ్ కల్గింది…
ఇద్దరి కళ్ళు తెగ చూసేసుకుంటున్నాయి…
బావా…..ఎమిటి అలా చూస్తున్నావు…
నీ కంటి చూపుల్లో ఎదో మాయ ఉంది …
ఆ మాయ నా కళ్ళు తిప్పకుండ చేస్తుంది…
అవునా….యేమి మాయ ఉంది…

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

The post ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 28 appeared first on Telugu Sex Stories | Telugu Boothu Kathalu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email