ఆదెమ్మ

ఆదెమ్మ

ఆదెమ్మ
“ఆది….నాఆదీ …ఎలావున్నావే!”
నేనాకాల్నికట్చేసేసా …
సరళ ఇంట్లోనేవుంది, ఈరోజు వంటలేటఇంది. తనలంచ్ బాక్స్ , హేండ్ బేగ్​ తో హాల్లోకివచ్చి “అత్తయ్యా వెళ్తున్నా” …. అంటూ హడావిడిగా గేటుముందున్న స్కూటీ స్టార్ట్ చేసుకొనివెళ్ళింది. మళ్లీ ఫోన్ రింగ్ అవుతుంటే హాల్లోకొచ్చి మైన్ డోర్ ని లాక్ చేసాను.
“మీ అత్త వెళ్ళిందా….”వినిపిస్తుంది
“ఏం?మళ్ళీ బాబులేచాడా?”..నవ్వుతూ అడిగాను.
“వాడుపడుకుంటేకదా! లేవడానికి రాత్రి గుండు గీసుకున్న పాపను చూసేసి అలాగె వుండిపోయాడు”
“పాపం! ఏంచేద్దాం? చంటాడుచేత కక్కించేఇ”….అన్నాను
“చిట్టిగారి కావాలంటున్నాడు”
“అదింకా చిట్టిగారిలాలేదు వెనకటికో ఎదవ బాగదెంగి చేటంతచేసి దెంగేశాడు,రాత్రఇతే చాలు రోజు ఆడికి లైటేసి సెల్పీవిడియొలో ఆముండని,దాని సిగ్గుబిళ్లని
సూపించాల!… నిద్రపట్టదటకదా!”….
తెగ నవ్వుతుండటం వినిపిస్తోంది ఫోన్లొ….
“అదికాదే! ఫోన్ అంతా అదే సెంటు”
“మరింకే! ఫోన్ నాకేసుకుంటే పెరుగ్గారె తిన్నంత ఫీలింగ్! సరిపెట్టుకో”…. అన్నాను
“ఓసినాముదురూ! నువ్వెన్నిసార్లు కొట్టుకున్నావ్!”

“ఓహో వీడియోలో చూసి కడుపునింపుకున్నావా! కోట శ్రీనివాస్ కోడికట్టుకొని సూత్తా తిన్నట్టు!నువ్ వీడియో సూస్కొని కార్చుకో”
ఫోన్ కట్ ఐంది!
డ్యూటీలో వున్నాడు నాపిచ్చోడు!……………… నా పూజ అవ్వాలి,టిఫిన్ తినాలి,అప్పుడే పదింబావు ‌.
ఫోన్ స్విచ్ఆఫ్ చేస్కొని తలకికట్టిన తుండుగుడ్డ ఆరేసి పూజగదిలో
ఆస్వామిముందు కూర్చొని ( శ్రీనివాసా నువ్వే ఆడ్ని కాపాడాలి) మనసులోనే అనుకుంటూ దీపం వెలిగించి వేడుకున్నాను.
మళ్ళీ మొబైల్ స్విచ్ఆన్ చేసిపెట్టుకొని ప్లేట్లో ఇడ్లీలు, సరిపడా చెట్నీతో హాల్లో కొచ్చిTV ఆన్ చేసిపెట్టుకొని తింటుంటే మళ్ళీ ఫోన్ రింగ్… కొత్తపిచ్చాడు పొద్దెరగడు అనుకొని ఫోనెత్తాను.
“కట్టఇందని తిట్టుకోకె!ఓ కోడ్ మెసేజ్ వస్తేను!”

“పోకిరీఎదవ పనిచేసుకోరా!ఎక్కడున్నావ్ ?” అడిగాను
“బంకర్లో ఉన్నా”
“పెట్టేయరా ఫోను గాడిద! ఎవరైనా వింటార్రా!” అన్నాను
“ఈడేదొ విషెస్ చెప్తాడట మాటాడు”
నాకేదో అర్ధంకాలేదు భుజానికి చెవికి మధ్యలో ఎండ్రాయడ్ నొక్కిపెట్టి చెేయి కడిగేసా
“భాబీజీ నమష్కార్”
ఇీడెవడు! అనుకొని ‘ఆఁ…నమస్కారం’అన్నాను
“షాదీ ముబారక్! బెెహన్ జీ!”
నాకేం చెప్పాలో తెలియటంలేదు! ‘వాడెమన్నాడు…’
“మరేంలేదు కొత్తజంటలకి పెళ్లిశుభాకాంక్షలంటున్నారు”

నాకైతే తలకెక్కలా!ఇంతకీ శభాకాంక్షలు నాకెందుకు చెపుతారు! పదిదాటింతర్వాత ఫోన్చేస్తాడు ,నాకొడుకు కాలేజీకి, కొడలుబేంక్ కి వెళ్ళింతర్వాత ఫోన్ వస్తుంది ఆర్నెల్ల ముందఇతే nokia వుండేది.సాకులు చెప్పలేక
చచ్చేదాన్ని ,నాకోడలు ‘మీఫోన్ ఎంగేజ్ లో వుంటుంది’ అనిఅడిగితే విమల (నాఫ్రండ్ ) చేసిందని చెప్పాల్సివచ్చేది ఇప్పుడు jio పుణ్యమాఅని ఓ కొత్తఫోన్ 4Gకొన్నతర్వాత (నారంకుమొగుడు కొనిచ్చినది, వొక్క విమలకి తప్ప ఎవరికీ తెలియదు) పాతనెంబరుకి అందరూ చెస్తారు. వీడి యావలో, వొక్కోసారి గేస్ స్టౌమీద పాలు మాడిపోతుంది,రమేష్ ఇండియా బోర్డర్లో వుంటున్నాడు.వీడే నా రంకుమొగుడు! ఆర్మీలొ వైర్లెస్ ఆపరేటర్ ఉద్యోగం. గత ఐదేళ్నుంచి అక్కడ వాడు ఇక్కడనేను.
పెళ్ళిచేసుకోడు ఏమంటే …నాకావసరంలేదు, కావాలంటే నీమెళ్ళో తాళికట్టేస్తాను అన్నవరం వెళదాంపద అంటాడు.
‘నీకు నాకు ఆభాగ్యం లెేదులే’…అన్నాను.
ఓ రోజు సిరియస్ గా ‘మా అమ్మతో మాట్లాడతాను, నీ కొడుకుతో నువ్వు మాటాడి OK చేఇంచెద్దాం’ అన్నాడు …
ఆతర్వాత మంచం ఎక్కి దుప్పటికప్పుకొని పడుకుందాం అలాగేనా!…ఏం వేళాకొళంగ వుందా? ‘తూర్పు పడమర’ సినిమా అనుకున్నావా..అన్నాను.

‘అందులో వాళ్ళు కలవలేదులే!టైం వేస్ట్ చేశ్శారు! ఆవిడ పాటపాడితే వీడు తబలావాఇంచేడు అంతే’

‘ఓ..హో..అదా! సరేరా ఆబాధ నీకేం తెలుసురా దున్నపోతా!తేరగా నేన్నీకుదొరికాను నువ్వెక్కి దిగిపోయావు అలావుంటాదిరా! నీకు మందుకుందిలే ‘ఉత్తరం దక్షిణం’ సినీమా’….

‘ఉడుక్కోకె! ఆది…నా..గాది! ఆళ్ళకేముందేబాధ నాది బాదంటే!ఎక్కిదిగింతర్వాత తెలిసింది నావన్నీ నీదగ్గరుండిపోయాఇ! సినీమాలో ఎవరివి వాళ్ళదగ్గరే ఉన్నాయి’……..

‘సరేరా!నీవన్నీ కోరియర్ లో ఏస్తాగాని మీఅమ్మ మాట విని పెళ్లి చేసుకోరా నెలతక్కువ తిక్కవెధవ’.. అన్నాను
‘పిల్లని ఎతికిపెట్టు! ఎత్తు పల్లాలు నీలాగుండాలి ఓ సారి కొత్తపేటెల్లి రెండోసందులో ఆదిలష్మి ని అడిగిచూడు’……

‘ఓరెపిచ్చ! చెప్పుతీస్తది దానికోడలు!ఎత్తుపల్లాలు,ముందు ఎనకలు చూస్కొడానికి అక్కడ ఎవరూ దొరకరా!’…

‘ఇక్కడందరికీ నేను పెళ్లైనోడిని!అది తెలుసా!మన పెళ్ళిఫోటో అందరూ చూసి ‘భాబి కిత్నీ సోణీహై’ అంటారు నీ ఆడపడుచులు’…

‘అంటే ముసల్ది అని తిట్టేరా?’ నవ్వుతూఅన్నాను

“పటియాలా డ్రస్లోమెరిసిపోతుంటే,సోణీహై అంటే ఎంత అందంగా వుంది,ఎప్పుడు తెస్తావు అంటున్నారు”…..

నాకు అర్ధమైంది! ఓ సారి వాడిఫోన్లోంచి నావాట్స్ఏప్ కి ఓ ఫోటో వేశాడు ముందు నాకు మతిపోఇంది, కొండచరియల్లో చిన్నవాటర్ ఫాల్, అర్ధ నగ్నంగా కూర్చొని స్నానం చెస్తున్నట్టు , మెడప్రక్కనుండి ఎడమభుజం మీదుగాజారిన వొతైన తడిచినకురులు , తెల్లరంగు వస్త్రం తడిచి వొళ్లంతా కనిపిస్తుంది, వొంటిమీద మెరుస్తున్న నీటి బిందువులు, కుడి రొమ్ముమీద కందిగింజంత నాకున్న పుట్టుమచ్చ, తేనెరంగులో ముచ్చికలకట్టు, ,నాభికింద నడుముకున్న మడత,తొడలు మొత్తంనాకొలతల్లచో కనిపిస్తుంది.ఎవరైన చూస్తే? ఫోటోచూస్తె నాకేసిగ్గేస్తుంది! నేనెఅక్కడ కూర్చొని స్నానం చేసినట్టు ఎడిట్ చేసాడు. నా ఫ్రండ్ విమల కి ఇవన్నీ తెలుసు ‘నువ్వంటే పడిచస్తాడె’ నువ్వుప్రేమించే వాడికంటే, నిన్ను ప్రేమించే వాడు దొరకడం నిజంగా నీ అదృుష్టం అంటుంది విమల.

నిన్నరాత్రి నాతో మాట్లాడుతూ,నువ్ చెప్పినట్టే అడిగితే నేనుచేస్తున్నది ఆర్మీలో, బార్డర్, లైన్ఆఫ్ కంట్రోల్. ఐనా ఆదిని వొదులుకోలేను నేనెప్పుడూ ఆమెతోఉంటానని
ప్రామెస్చేశాను అంటున్నాడే!పెళ్లిచేసుకోడంట!….అని
ఫోన్లో మాటాడుతూచెప్పింది.
నేను ఇలాఎన్నాళ్లు ఇలాంటి భగోతం నడపాలి?అసలిది ఎలా మొదలఇంది?..నేనెందుకు నాభర్తపోతే
ఇలా రాత్రింబవళ్లు వాడిధ్యాసలోనే వున్నానెందుకు?
ఆలోచిస్తే! కోడలొచ్చేసింతర్వాత నేను నాకంటే చిన్నవాడితో శరీరక,మానసిక సంభందం పెంచుకొని………చచ్చాను.వాడు కంటపడితే కొవ్వొత్తిలా కరగిపోతాను. నేనుచెడి, వాడ్నికూడా చెడగొట్టాను.వాడి’పొందు’ నేను
వదులుకోలేను…..
(త్వరలో రెండవ భాగం)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email